Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert.

Oscar Properties har vänt till positivt resultat

Bolag Under årets första kvartal har Oscar Properties fortsatt haft en hög aktivitet på förvärvssidan och bolaget har sedan oktober 2020 kontrakterat förvärv av fastigheter för nästan 4,4 miljarder kronor runtom i Sverige. Förvärven förväntas öka bolagets årliga intjäning med cirka 150 miljoner kronor och fortsätta bidra positivt till kassaflödet över tid. Under årets första kvartal redovisar Oscar Properties ett positivt resultat på 64,5 miljoner kronor.
Publicerad den 28 Maj 2021

PERIODEN JANUARI-MARS 2021
Nettoomsättningen uppgick till 27,6 mkr (108,8).
Värdeförändring fastigheter uppgick till 29,9 mkr (-).
Rörelseresultatet uppgick till 21,7 mkr (-21,9).
Periodens resultat uppgick till 64,5 mkr (-35,5).
Resultat per stamaktie uppgick till 0,05 kronor (-0,19).
Likvida medel uppgick till 102,0 mkr (37,0).

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten:
I mars blev det klart att vi förvärvar två fastigheter i Katrineholm och Falköping med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor och driftnetto på cirka 10 miljoner kronor. Vi har även förvärvat två kommersiella fastigheter i industriområdet Tornby i Linköping med underliggande fastighetsvärde om 97 miljoner kronor där fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 6,1 miljoner kronor.

Ökat fokus på förvärv ställer krav på vår organisation och vårt team där en viktig del av arbetet har varit att skapa ekonomisk stabilitet och flexibilitet för Oscar Properties. En del av förvärvsarbetet under kvartalet har gått ut på att stärka vår balansräkning genom att emittera aktier motsvarande 305 miljoner kronor. Det är glädjande att så många tycker att Oscar Properties aktie är något man vill ha betalt i, det gör det lättare att fortsätta ha en hög tillväxt. I mitten av mars offentliggjorde vi även villkoren för en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor och en riktad emission om cirka 38 miljoner kronor till Investment AB Öresund som därigenom blir en av våra största ägare.

Efter första kvartalets slut har vi tillträtt fastigheter till ett värde om cirka 1,4 miljarder kronor. Förvärvs-takten har också hållit i sig och i april tecknade Oscar Properties avtal om att förvärva fem fastigheter i Skåne av Sven-Olof Johansson till ett underliggande fastighetsvärde på totalt 110 miljoner kronor. Transaktionen finansieras bland annat genom en apportemission om 55 miljoner kronor och Sven-Olof Johansson blir där igenom ägare i Oscar Properties. Samma vecka tecknade vi ett avtal med Kvalitena AB om att förvärva 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 miljoner kronor. Förvärven finansieras bland annat genom en apportemission om 150 miljoner kronor och genom affären ökar även Kvalitena sitt ägande i Oscar Properties ytterligare.

En viktig del i vårt arbete sedan oktober har varit att stärka ägandet i bolaget och det har gått snabbare än vad jag trodde där vi idag genom ovan beskrivna affärer har stärkt ägandet i bolaget med Öresund, Kvalitena och Sven Olof Johansson som ägare. Dessutom innebär kapitaliseringen av bolaget att vi skapar en solid finansiell ställning som ger oss möjligheten att fokusera på fastighetsförvaltning och därigenom även kunna sänka våra räntekostnader.

På projektsidan är nu det andra och sista tornet Helix avslutat. Det enda som återstår är ett fåtal osålda lägenheter. Unité avslutas under andra kvartalet och även där återstår bara ett fåtal lägenheter kvar att sälja. När vi är klara med Unité har vi inga bostäder i produktion. Vårt fokus nu är tydligt och kassaflöde från förvaltningen är vår högsta prioritet.

Framgent är vårt mål att projektutveckling främst ska ske på våra befintliga fastigheter. Oscar Properties beviljades bygglov för att bygga en ny butik åt Byggmax i Höganäs kommun. Denna affär skapades genom att vi identifierade mark på en fastighet i samband med att vi förvärvade den som var lämpad åt Byggmax. Det är ett bevis på vår förmåga att utvinna intressanta projekt från portföljer vi förvärvar.

Oscar Properties har fortsatt höga ambitioner framåt och framförallt vad gäller framtida förvärv. Vårt mål är att växa vår portfölj och öka antalet fastigheter i portföljen och med ett starkt kassaflöde från dem succesivt sänka våra räntekostnader som bidrar till ett starkare resultat. Något vi redan lyckades med under detta kvartal och kommer fortsätta jobba med under 2021. Storlek har betydelse och ju mer vi växer desto lättare blir det att jobba ner räntekostnaden.

Vi kommer att fortsätta ta vara på möjligheter på marknaden för att bibehålla vår starka tillväxt. Med en attraktiv aktie som betalningsmedel och fantastiska medarbetare inom Oscar Properties anser jag att vi har mycket goda förutsättningar att agera när nya möjligheter dyker upp på marknaden.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY