Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar Properties förvärvar och avyttrar fastigheter

Transaktioner Oscar Properties Holding AB, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tillträtt två fastigheter till ett värde om 343,5 miljoner kronor och frånträtt sju fastigheter till ett värde om 340 miljoner kronor.
Publicerad den 30 Juli 2021

De tillträdda fastigheterna inrymmer cirka 23 000 kvadratmeter dagligvaruhandel samt en skola om cirka 6 000 kvadratmeter. Gemensam WAULT för fastigheterna uppgår till 3,5 år. Fastigheterna genererar tillsammans ett årligt driftnetto om 27,3 miljoner kronor.

De avyttrade fastigheterna är belägna i Höganäs och Motala och består av bland annat av handel, restaurang och hotell.

Utöver det överenskomna fastighetsvärdet om 340 miljoner kronor tillkommer det en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan om 2 000 kr per kvadratmeter ljus BTA. De överenskomna fastighetsvärdena är i linje med fastigheternas bokförda värden per halvårsskiftet.

– Genom dessa affärer minskar vi vår andel hotell och restaurang samt minskar andelen
sällanköpshandel till förmån för dagligvaruhandel, vilket är i linje med vår strategi, kommenterar
Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY