Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar: Nytt utbytesförslag – preffarna stiger

Ekonomi/Finansiering På onsdagen kallade Oscar Properties till en ny extra bolagsstämma med ett nytt utbytesförslag. Preferensaktier ska nu kunna konverteras till stamaktier av serie B (inte B2 som har kommunicerats tidigare). Preferensaktierna steg kraftigt på onsdagen efter att förslaget blev offentligt.
Publicerad den 10 Oktober 2019

Preferensaktierna steg med 24,5 procent till 59 kronor och preferensaktierna av serie B steg med 22 procent till 214 kronor.

Det nya utbytesförslaget går i korthet ut på att preferensaktierna berättigar till 25 nyemitterade stamaktier och preferensaktier av serie B berättigar till 50 nyemitterade stamaktier.

Utbyteserbjudandet är villkorat av att minst 70 procent av utestående preferensaktier anmäls för utbyte.

Styrelsen föreslår vidare en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av att utbyteserbjudandet genomförs.

Föreslagen avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 15 november 2019.

Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 8 november 2019, vilken föreslås besluta om utbyteserbjudandet och företrädesemissionen och därmed sammanhängande åtgärder, bland annat ändringar i bolagsordningen.

Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Bakgrund och motiv
Oscar Properties skriver:
"Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge. Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av Bolagets obligationslån (vilket uppnåddes i maj 2019) och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.
Vid en acceptansgrad om 70 procent i Utbyteserbjudandet kommer 34,6 miljoner kronor bevaras årligen genom lägre utdelning.
Bolaget är övertygat om att, de svårare marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen lägger grunden för att Bolaget framöver skall kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla intressenter i Bolaget.
Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj som kan utvecklas framåt och Bolaget har stor tilltro till de nya satsningarna inom företagsbostäder och prisvärda bostadsrätter på tillväxtorter. En positiv bieffekt av genomförandet av Utbyteserbjudandet är att det kommer underlätta kommande kapitalanskaffningar för att finansiera framtida utvecklingsprojekt."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Tarpen i ny satsning – "mycket hårdare konkurrens nu"

Transaktioner Tarpen Nordic var tidiga in i dagens kanske hetaste segment – samhällsfastigheter. För snart två år sedan avyttrade Tarpen hela sitt bestånd – nu bygger man upp ett nytt, inom samma segment och med samma investerarklientel som tidigare. Grundaren Mark Butler berättar här om den nya satsningen och om vad bolaget är mest intresserat av framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY