Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar når inte 50 procent – fullföljer ändå

Bolag Oscar Properties utbyteserbjudande accepterades av cirka 22 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget. Styrelsen har beslutat att frånfalla villkoret om att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte och att genomföra utbyteserbjudandet. Därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda.
Publicerad den 30 November 2020

Tillsammans med det utbyteserbjudandet som bolaget genomförde år 2019 kommer bolaget därmed ha återköpt cirka 61 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 62 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.

Extra bolagsstämman i Oscar Properties beslutade den 16 november 2020 att genomföra ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 325,8 miljoner kronor. Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 139 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 667 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.

Utbyteserbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Oscar Properties efter fullföljande kommer att återköpa cirka 22 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.

Tillsammans med det utbyteserbjudandet som bolaget genomförde år 2019 kommer bolaget därmed ha återköpt cirka 61 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 62 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget. Styrelsen har beslutat att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda. Styrelsen har därmed beslutat att frånfalla villkoret att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls i Utbyteserbjudandet.

– Jag kan konstatera att vi inte uppnått minst 50 procent i acceptansgrad. Självklart är jag besviken över detta utfall men då Valerumaffären är såpass viktig för Oscar Properties framtid så beslutade sig styrelsen för att frånfalla detta villkor. Vi får dock inte glömma bort att med dagens utfall så har vi totalt återköpt 61% av preferensaktierna och 62% av preferensaktier av serie B,, säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties.

Leverans av nyemitterade stamaktier i utbyteserbjudandet beräknas kunna ske i samband med att aktier tecknade med stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket omkring den 21 december 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Newsec står inför en spännande utmaning"

Bolag Newsec gör en nysatsning för att växa i Europa. Till satsningen rekryteras Patrik Attemark som ny vd. Han berättar för Fastighetssverige vad som lockade honom till Newsec, vad han hoppas bidra med i rollen och om tillväxtambitionerna i både Europa och Sverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY