Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar: "Förvärvsresan i full gång"

Bolag Oscar Properties har nu fastigheter för 3,5 miljarder – när alla avtalade förvärv är tillträdda är siffran 4,8 miljarder. Målet är tio miljarder inom tre år.
Publicerad den 16 Juli 2021

Januari-juni 2021:
Nettoomsättningen uppgick till 96,5 mkr (136,5).
Värdeförändring fastigheter uppgick till 80,4 mkr (45,0).
Rörelseresultatet uppgick till 94,3 mkr (11,2).
Periodens resultat uppgick till 124,5 mkr (-21,1).
Resultat per stamaktie uppgick till 0,05 kronor (-0,11).
Likvida medel uppgick till 77,9 mkr (43,0).

April-juni 2021:
Nettoomsättningen uppgick till 68,9 mkr (27,7).
Värdeförändring fastigheter uppgick till 50,5 mkr (45,0).
Rörelseresultatet uppgick till 72,7 mkr (33,1).
Periodens resultat uppgick till 60,1 mkr (14,4).
Resultat per stamaktie uppgick till 0,03 kronor (0,08).

Vd Oscar Engelbert:
– Under årets andra kvartal har vi fortsatt fokusera på att växa bolagets förvaltningsverksamhet och som ett led i den nya strategin beslutade bolagets styrelse att under kvartalet introducera nya operativa och finansiella mål. De operativa målen innebär att fastighetsvärdet ska överstiga 10 miljarder kronor inom en 3-årsperiod och att projektutveckling inte ska överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning samt en ambition att nå Investment Grade rating inom 3 år. De finansiella målen fastställer att bolaget ska uppnå en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel och att soliditeten inte ska understiga 30 procent och inom 3 år uppgå till minst 40 procent. Vidare ska räntetäckningsgraden överstiga 1,5 gånger över en konjunkturcykel.

– En del av arbetet för att nå våra finansiella mål är kopplat till bolagets finansiering. Vi har under kvartalet emitterat seniora, icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner kronor under ett ramverk på 1 miljard kronor. Nettolikviden från dessa obligationer ska användas för att refinansiera ett befintligt obligationslån samt refinansiera några av Oscar Properties befintliga skulder för att komma ner i räntekostnad och ha längre duration på lånen.

– Vår förvärvsresa är i full gång och under kvartalet har vi adderat flera fastigheter till förvaltningsportföljen. I maj blev det klart att vi förvärvar fyra fastigheter i centrala Köping som tillsammans har en uthyrbar area om 14 000 kvm, ett underliggande fastighetsvärde om drygt 119 miljoner kronor och ett driftnetto om cirka 7,8 miljoner kronor. Vi har även förvärvat tre kommersiella fastigheter belägna i Göteborg, Trollhättan och Nyköping. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 77 miljoner kronor och fastigheternas gemensamma årliga driftnetto uppgår till cirka 4,6 miljoner kronor. I slutet av juni adderade vi två lager- och industrifastigheter i Värnamo med en uthyrbar area om cirka 28 500 kvm. Köpeskillingen uppgår till 36,5 miljoner kronor och fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 2,3 miljoner kronor.

– Det är glädjande att se den snabba utveckling som Oscar Properties har gått igenom, vi äger i dagsläget fastigheter till ett underliggande värde om 3,5 miljarder kronor, vilket ligger väl i linje med vårt finansiella mål om 10 miljarder kronor över en 3-årsperiod. När vi tillträtt alla förvärv så äger vi fastigheter till ett värde om 4,8 miljarder kronor.

– Ökat fokus på förvaltning, utveckling och förvärv ställer höga krav på oss som team och vår organisation. För att möta dessa krav har vi under året stärkt upp vår fastighets- och förvärvsorganisation med personer med lång och gedigen erfarenhet från branschen och jag är övertygad om att dessa rekryteringar kommer bidra positivt till vår fortsatta expansion.

– Vi har under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka vår kapitalstruktur och kommer att fortsätta ta vara på möjligheter på marknaden som stärker vårt kassaflöde och finansiella ställning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY