Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar: En såld bostad under Q1

Bolag Oscar Properties sålde bara 1 bostad under Q1 (20). Periodens resultat uppgick till -33,7 mkr (-66,0), motsvarande -0,18 kronor per stamaktie (-3,10).
Publicerad den 29 Maj 2020

Q1-siffrorna:
• Nettoomsättningen uppgick till 108,3 mkr (443,4).
• Rörelseresultatet uppgick till -22,3 mkr (–34,6).
• Periodens resultat uppgick till –33,7 mkr (–66,0).
• Resultat per stamaktie uppgick till –0,18 kronor (–3,10).
• Likvida medel uppgick till 36,5 mkr (70,7).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 1 (20).
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (580).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).

Vd Oscar Engelbert:
– Under det första kvartalet har Oscar Properties fokuserat på att driva projekt under pågående produktion med Helix, Norra Tornen, i spetsen. Produktionen i Helix går enligt plan och byggnaden nådde sin fulla höjd om 33 våningar i mitten av maj. De första boende flyttar in redan nu i juli 2020. Strategin att lägga ner vårt eget byggbolag och istället upphandla produktionen av externa byggare har visat sig vara ett riktigt beslut. Kostnadskontrollen har blivit markant bättre och projektstyrningen i Helix är bland det bästa jag har sett under våra över tio år i branschen.

– Projektet Unité i Norra Djurgårdsstaden är upptagen igen och vi räknar med att produktionsstart sker under andra kvartalet och att fastigheterna ska vara färdigställda under hösten 2020. Försäljningen och kommunikationen kring projektet återupptas inom kort. Under det första kvartalet har vi även försökt nå en överenskommelse med Stockholms stad avseende projektet Gasklockan, dock utan framgång. Av försiktighetsskäl valde styrelsen att i årsredovisningen 2019 reservera för de nedlagda kostnaderna som vi har haft i projektet med 182 miljoner kronor. Norrterna, vår tämligen nya satsning på prisvärda bostäder runt om i Sverige, fortsätter att titta på affärer och markanvisningar. Min syn är att marknaden inom segmentet för närvarande är stabil ute i landet men att framtiden i Stockholm är mer osäker gällande det lägre prissegmentet.

– Vi fortsätter arbetet med att anpassa och organisera bolaget till nuvarande marknad, efterfrågan och verksamhet. Under det senaste året har vi bland annat dragit ner personalstyrkan från 150 anställda till nuvarande 17. Vi har kommit ner till en nivå som är rätt för bolaget under rådande förutsättningar och den aktuella projektportföljen. Vi ser en intensiv aktivitet inom uthyrning samt på affärssidan, detta trots att den rådande pandemin har försenat och försvårat flera av våra affärsplaner och projekt. Alphyddan i Nacka är ett projekt där vi arbetar intensivt med att utveckla fastigheten, alternativt till skola eller kontor. Detta görs på ett liknande sätt som i vårt projekt Plania där bygglovsprocessen pågår.

– Vi har varit snabba på att ändra och anpassa vår affär efter de nya förutsättningarna och bolaget har ett duktigt och lojalt team som arbetar hårt och flexibelt. En negativ effekt vi fortfarande lider av är de fel och problem som uppstod under perioden vi drev vårt eget byggbolag. Det handlar framförallt om fel och kvalitetsmissar i projektstyrningen och kontrollen av underleverantörer i den första byggnaden av Norra Tornen; Innovationen. Det är garantiarbeten som ska genomföras av våra underleverantörer och i vissa fall är det även försäkringsfrågor vilket är en utdragen process. Vi arbetar intensivt med att lösa dessa frågor och kommer att åtgärda bristerna i den takt som är möjligt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY