Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar byter obligationer till stamaktier – teckningskurs 5,35

Bolag Oscar Properties erbjuder obligationsinnehavare att konvertera till nyemitterade stamaktier, till en teckningskurs om 5,35 kronor per aktie.
Publicerad den 18 Oktober 2019

40 procent av det nominella beloppet om 450 miljoner kronor omfattas av erbjudandet. För varje obligation med ett nominellt belopp om en miljon kronor, får obligationsinnehavaren 186 915 nyemitterade stamaktier till teckningskurs 5,35 kronor, vilket innebär 22 procents rabatt i förhållande till torsdagens stängningskurs.

Upplupen ränta kommer inte att utbetalas på de obligationer som löses in.

Deltagande i konverteringserbjudandet är frivilligt.

Konverteringserbjudandet avser totalt högst 180 Obligationer (vilket är den andel av obligationslånets nominella belopp som Oscar Properties enligt obligationsvillkoren åtagit sig konvertering utav), och fördelning ska ske enligt följande principer: Varje berättigad obligationsinnehavare ska, i enlighet med obligationsvillkoren, äga rätt att konvertera en obligation med nominellt belopp om en miljon kronor. Efter att varje berättigad obligationsinnehavare tilldelats konvertering enligt föregående punkt ska eventuella ytterligare till konvertering anmälda obligationer, upp till 180 obligationer, beaktas pro rata i förhållande till anmält intresse.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Linköpings expansiva planer – helt ny stadsdel

Bygg/Arkitektur Planerna på en helt ny stadsdel i Linköping blir nu allt mer konkreta. Första etappen ska resultera i en stadsdelsnod med innerstadslik bebyggelse som kommer ge ett stort tillskott av bostäder till den expansiva staden. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY