Image
Anders Danielsson.
Anders Danielsson. Bild: Skanska

Ökat rörelseresultat för Skanska

Bolag Skanska redovisar ökat rörelseresultat i Q3-rapporten och resultatet per aktie uppgår till 12,35 kronor.
Publicerad den 28 Oktober 2021

Januari–september 2021
• Intäkterna uppgick till 103,2 (114,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 6 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (5,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 21 procent.
• Resultatet per aktie uppgick till 12,35 (10,09) kronor.
• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,7 (4,9) miljarder kronor, enligt IFRS.
• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 15,0 (30 juni 2021; 13,9) miljarder kronor, enligt IFRS.
• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 111,3 (110,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 197,6 (30 juni 2021; 201,3) miljarder kronor.
• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,4 (2,4) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6 (2,3) procent.
• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,1 (3,3) miljarder kronor.
• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,1 (11,0) procent.
• Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (17,8) procent.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige