Image
HUI:s nya rapport visar att polariseringen inom detaljhandeln ökar.
HUI:s nya rapport visar att polariseringen inom detaljhandeln ökar. Bild: HUI

Ökad polarisering i detaljhandeln

Handel Detaljhandeln växte med 2,7 procent under 2018 och e-handeln nådde en ny milstolpe i och med att all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln skedde på nätet. Lönsamheten ökar för detaljhandeln, men spridningen mellan de företag som tjänar mest och de som går med förlust ökar. Resultatet av detta är att 6 000 butiker försvunnit under perioden 2011-2018. Detta enligt HUI:s rapport BUN.
Publicerad den 6 Mars 2019

HUI släpper nu BUN (Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal) avseende det fjärde kvartalet 2018. Rapporten innehåller nyckeltal, viktiga händelser och strategiska beslut för nära 30 av Sveriges största detaljhandelsföretag. Dessa företag står sammanlagt för omkring en tredjedel av detaljhandelns totala omsättning.

I rapporten konstateras det att detaljhandeln fortsatte den nu 22 år långa och obrutna trenden med positiv utveckling och tillväxten skrevs till 2,7 procent avseende 20181. E-handelns tillväxt uppmättes till 15 procent jämfört med föregående år och 2018 kom att bli en betydande milstolpe för e-handelstillväxten. Under 2018 stod nämligen e-handelsförsäljningen för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln.

Detaljhandelns lönsamhet har ökat något sedan finanskrisen, men spridningen blir allt större mellan de företag som tjänar mest och de som går med förlust. När lönsamheten (rörelsemarginalen) studeras på branschnivå står det klart att många har en uppåtgående kurva eller stabila trendkurvor sett över de senaste åren. Klädhandeln och skohandeln utmärker sig som något mer volatila avseende rörelsemarginal. En av anledningarna till det är sannolikt valutasvängningar i och med att mycket av kläd- och skohandelns inköp görs i dollar. E-handelns rörelsemarginal är på väg upp, men är fortfarande lägre än den fysiska handelns.

– Handelns snabba omställning till det digitala med bland annat e-handel och ökad automation kräver investeringar och vi ser att många aktörer har svårt att hänga med i tempot. Detta leder till en ökad polarisering mellan de mest lönsamma och de olönsamma företagen, säger Josef Gäreskog, analytiker HUI Research.

Ingen bransch visar på vikande trendkurvor avseende soliditet, vilket är positivt och innebär att allt mer av företagens tillgångar finansieras med eget kapital istället för med lånade medel.

Antalet butiker minskar i nästan alla branscher, undantaget dagligvaruhandeln som har en stabil utveckling och heminredningshandeln respektive apotekshandeln som har en positiv utveckling. E-handelns arbetsställen ökar kraftigt, vilket i praktiken innebär fler företag, kontor och lager. Totalt har antalet butiker i detaljhandeln minskat med 6 000 under perioden 2011-2018.

Antalet anställda har trots tappet avseende antal butiker inte utvecklats negativt under de senaste åren utan ökar tvärtom i flera branscher och är stabila i de övriga, undantaget skohandeln som tappar anställda.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Balder gör nytt utlandsköp

Transaktioner Balder slår till med ny affär utanför Sverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY