Image
Jennie Högstedt Björk.
Jennie Högstedt Björk. Bild: Odd Molly

Odd Molly på väg att delas

Bolag Efter att modebolaget Odd Molly gjort ett flertal uppmärksammade fastighetsaffärer skriver bolaget i Q3-rapporten att man utvärderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.
Publicerad den 23 Oktober 2020

Odd Mollys intäkter minskade under Q3 med 23 procent till 59,2 MSK (76,6).
Rörelseresultatet uppgick till 13,7 MSEK (-9,3), inklusive en positiv värderingseffekt från fastigheter om 18,2 MSEK.

Vd Jennie Högstedt Björk skriver:

– Verksamheten utvecklas i en snabb takt både vad gäller mode och fastigheter. Vårt fastighetsbestånd växer och efter förvärven i början av september och i oktober äger Odd Molly nu sju fastigheter i södra Sverige. Som tidigare annonserats planeras ytterligare förvärv och ambitionen att bli en stark aktör på lager- och logistikfastighetsmarknaden är tydlig. Vi stärker också koncernens finansiella förutsättningar via kontanta nyemissioner som ger oss bättre möjligheter att satsa ytterligare både inom fastighetsverksamheten och modeverksamheten. Vi har gjort valda strategiska satsningar för tillväxt, bland annat genom nya digitala försäljningskanaler och genom relanseringen av Hunkydory som fått ett fint mottagande och mycket positiv PR. Nyligen anställde vi en ny VD till Used By, vår e-handelsplattform för second hand-mode som tillsammans med övriga teamet kommer ta verksamheten vidare. Samtidigt har vi under de senaste åren arbetat fokuserat med att förbättra effektiviteten i hela organisationen viket bland annat visat sig i betydande kostnadsbesparingar. Sedan implementeringen av det första åtgärdsprogrammet i slutet av 2018 har de underliggande driftskostnaderna minskat med 82 MSEK, vilket motsvarar cirka 40 procent.

– För att skapa optimala förutsättningar för de båda verksamheterna att fortsätta utvecklas utvärderar vi en tydlig operationell, organisatorisk och legal uppdelning mellan mode och fastigheter. Den strategiska utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.

– Under det tredje kvartalet påverkades resultatet positivt med 18,2 MSEK från värderingen av de förvärvade fastigheterna. Rörelseresultatet, inklusive denna effekt, uppgick till 13,7 MSEK jämfört med -9,3 MSEK föregående år. Det underliggande resultatet fortsatte att förbättras till följd av kostnadsbesparingar och högre bruttovinstmarginal. Försäljningen i kvartalet dämpades något av försenade leveranser kopplat till pandemin vilket gjorde att vi inte kunde släppa nyheterna i den takt vi planerat. Vi har istället släppt mer nyheter i slutet av september och oktober vilket lett till en positiv utveckling av försäljningen i vår webbshop i början av det fjärde kvartalet.

– Vi går in i årets sista kvartal med ytterligare stärkta förutsättningar. Inom modeverksamheten har vi två starka varumärken, ytterligare kanaler för digital och skalbar försäljning och en effektiv organisation för att fortsätta utvecklingen. Med tydliga ambitioner fortsätter vi expansionen inom fastighetsverksamheten. Via genomförda och kommande nyemissioner har vi fått in nya starka svenska och internationella ägare, och våra verksamheter står på en väldigt stabil finansiell grund.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Caroline Temse utveckla Areim

Bolag Areim fortsätter utveckla bolaget och hämtar in Caroline Temse som ny Head of Financing. För Fastighetssverige berättar hon vad som lockade med att ta steget till Areim och ägarsidan fullt ut samt om vilka nya perspektiv hon tar med sig till bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY