Image
Jens Engwall.
Jens Engwall. Bild: Nyfosa.

Nyfosa: Återkommer om nästa steg

Bolag I början av 2020 nådde Nyfosa över sitt kommunicerade tillväxtmål om ett fastighetsvärde om 25 miljarder. I bokslustkommunikén kommunceras inga uppdaterade mål eller inriktningar. – Vi kommer att utvärdera och kommunicera nästa steg för Nyfosa, säger vd Jens Engwall.
Publicerad den 13 Februari 2020

Helårssiffrorna:
• Intäkter 1 370 MSEK (1 064)
• Resultat efter skatt 1 382 MSEK (1 615)
• Resultat efter skatt per aktie 8,24 SEK (9,63)

Q4:
• Intäkter 383 MSEK (317)
• Resultat efter skatt 543 MSEK (308)
• Resultat efter skatt per aktie 3,24 SEK (1,84)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet:
• I kvartalet genomfördes flertalet separata affärer som kompletterade portföljen med 25 fastigheter till ett totalt värde om 1,8 MDSEK.
• I oktober avyttrades en fastighet i Eskilstuna till ett värde om 240 MSEK.
• I november emitterades icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK.
• I december förvärvades en fastighetsportfölj med 79 fastigheter till ett värde om cirka 4,2 MDSEK.
• Efter kvartalet, i januari, tecknades en avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheter för 8 MDSEK.
• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sakutdelning av aktier i bolaget Torslanda Property Investment AB (publ.) till aktieägarna.

Vd Jens Engwall:
– Nyfosa gillar högt tempo. Under 2019 levererade vi det vi lovat – att växa snabbt och lönsamt. Genom flera stora transaktioner, och många små, ökade vi under året fastighetsbeståndet med mer än 25 procent till cirka 20 MDSEK, samt avtalade om förvärv för ytterligare drygt 4 MDSEK. Vi kompletterade också vårt kunniga team, utvecklade finansieringen framgångsrikt och växlade upp arbetet med hållbarhet i verksamheten. Under 2020 är vi således på väg att nå vårt mål om ett fastighetsvärde på 25 MDSEK och kommer då att utvärdera och kommunicera nästa steg för Nyfosa.Vi är på alla sätt rustade att fortsätta skapa värde.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Vi ska växa till miljardvolym på ganska kort tid"

Bolag Ett nytt bolag med höga ambitioner gör entré på fastighetsmarknaden. Invela är ett JV mellan 3Dens och NREP. Maria Mastej, grundare och partner på 3Dens Fastigheter, och Marianne Hoffman, investerings- och förvaltningschef på NREP, berättar om Invelas målsättning, partnerskapet med mellan bolagen, vilka segment och regioner man ska verka inom, och när man hoppas vara i gång med affärerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY