Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg.

Negativ nettouthyrning för Atrium Ljungberg – liten ökning av utdelningen

Bolag Atrium Ljungberg höjer utdelningen till 5,05 kronor per aktie (5,00.)
Publicerad den 9 Februari 2021

Helåret:
• Nettoomsättningen ökade till 2 839 mkr (2 811) varav hyresintäkter uppgick till 2 344 mkr (2 577). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, minskade med 0,2 procent.

• Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (93), inklusive projektfastigheter.

• Nettouthyrningen uppgick till -16 mkr (-82) varav 27 mkr (-46) avsåg projektfastigheter.

• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 565 mkr (1 767), en minskning med 11,4 procent. I jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, ökade driftöverskottet från fastighetsförvaltningen med 0,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).

• Resultat före värdeförändringar uppgick till 1 124 mkr (1 234).

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -119 mkr (2 283).
Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -252 mkr (-90).

• Periodens resultat uppgick till 867 mkr (2 807), vilket motsvarar 6,69 kr/aktie (21,59).

• Investeringar i egna fastigheter ökade till 2 513 mkr (1 810).

• Förvärv av fastigheter uppgick till 410 mkr (1 174).

• Försäljningar av fastigheter uppgick till 3 979 mkr (1 031).

• Styrelsen föreslår en utdelning 5,05 kr/aktie (5,00).

Q4
Hyresintäkterna uppgick till 555 mkr (644).
Resultat före värdeförändringar uppgick till 623 mkr (686).
Totalresultatet uppgick till 623 mkr (686).

Nettouthyrningen, det vill säga nytecknade kontrakterade årshyror med avdrag för årshyror uppsagda för avflytt, uppgick under det fjärde kvartalet till –14 mkr (–8), varav projektfastigheter 13 mkr (–4).

För helåret uppgår nettouthyrningen till –16 mkr (–82), varav projektfastigheter 27 mkr (–46).Tidsförskjutningen mellan netto uthyrningen och dess resultateffekt bedöms till 3–12 månader.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY