Image
Centrala Nacka Stadspark med Discus i bakgrunden.
Centrala Nacka Stadspark med Discus i bakgrunden. Bild: Nacka kommun

Nacka kommun startar Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Bostäder Idag inleds Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Nacka kommun söker nu efter en aktör som tillsammans med kommunen vill utveckla ett naturbant stadskvarter i ett attraktivt läge precis intill den framtida stadsparken, entrén till den nya tunnelbanan och gallerian Nacka Forum mitt i den framväxande stadsdelen Centrala Nacka.
Publicerad den 16 September 2021

– Vi är stolta över att kunna bjuda in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling och hoppas på många intressanta bidrag. Vi letar efter en modig, lyhörd, engagerad och nytänkande fastighetsaktör som är intresserad av att fånga det naturbana som Centrala Nacka står för, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.
– I Centrala Nacka vill vi förena det bästa av två världar och utveckla en levande och öppen stadsdel som skapas genom det dynamiska mötet mellan stadens puls och naturens lugn. Det kallar vi för naturbant och det är vår gemensamma vision och målbild för Centrala Nacka, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör.

Det naturbana kommer att prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka. Katarina Wåhlin Alm fortsätter:
– Vi vill nu hitta en aktör i framkant som vill vara med och ta nästa steg med oss i utvecklingen av parkkvarteren i Centrala Nacka. Här finns ett unikt läge där park, torg, natur och byggnad ska interagera med varandra och bidra till områdets stadsliv och karaktär. Tillsammans ser vi fram emot att skapa ett stadskvarter med en helt egen naturban identitet.

I markanvisningstävlingen kommer de tävlande utöver pris att utvärderas utifrån bidragens tolkning av det naturbana konceptet, genom gestaltning och bidrag till platsens stadsliv.

De kommande byggnadernas bottenvåningar förväntas bidra till en upplevelserik miljö som berikar gatumiljön och interagerar med den framtida stadsparken och torget och de tävlande ska visa exempel på hur gemensamma mötesplatser, funktioner och tjänster för de boende i kvarteret kan bidrar till aktiva bottenvåningar och gårdar.

Fakta om markanvisningstävlingen:
Tävlingen pågår från den 16 september till 15 oktober.
Kvarteret i markanvisningstävlingen avses planläggas för bostadsbebyggelse med lokaler i entréplanet och kvarteret omfattar cirka 9 000 kvadratmeter ljus bruttototalarea bostad.
Tävlingsbidragen kommer i ett första steg att utvärderas utifrån lämnade anbud uttryckt som pris i kronor per kvadratmeter ljus BTA bostad. De fem bidrag som lämnat högst pris per kvadratmeter ljus BTA bostad kommer därefter att utvärderas utifrån bidragens hantering av det naturbana konceptet, genom gestaltning och bidrag till platsens stadsliv, i kombination med lämnat pris per kvadratmeter ljus BTA bostad.
Tilldelning av mark bedöms kunna ske under sista kvartalet 2021, förutsatt att beslut fattas av kommunstyrelsen.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"För Sveriges ekonomi och för sysselsättningsgraden är detta en katastrof"

Bolag K-Fastigheter meddelade i förra veckan att man tecknat avtal med leverantörer av cement för koncernens beräknade totala produktionsvolym under 2022. Vd:n och grundaren Jakob Karlsson berättar hur man lyckats med det, hur man klarar sina mål om klimatpositiva prefabstommar med importerad cement och hur han tycker att man bör agera för att undvika den cementkris som riskerar att vara i antågande.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY