Image

MKB investerar 330 miljoner

Bolag MKB Fastighets AB investerar 330 miljoner kronor i 143 nya lägenheter i kvarteret Trevnaden och den så kallade Sörbäckstrappan i Kroksbäck i Malmö.
Publicerad den 30 September 2011

Kvarteret Trevnaden omfattar tre huskroppar med sammanlagt 143 lägenheter. 45 av lägenheterna utformas för kollektivboende och är ett projekt som MKB driver tillsammans med Kollektivhus i Malmö. Den totala investeringen är beräknad till 310-315 miljoner kronor.

Hyran är kalkylerad till i genomsnitt 1 400 kronor per kvadratmeter.

Bygget beräknas komma igång med schaktning i december 2011 och färdigställs etappvis från och med fjärde kvartalet 2013.

– Detaljplanen är ännu inte klar, bland annat återstår att lösa problemet med industribuller i området, men jag hyser gott hopp om att planen fastställs under hösten, säger Hans B. Persson, byggchef på MKB.

I syfte att ytterligare förstärka den positiva utvecklingen i Kroksbäck kommer MKB att investera 14 miljoner kronor i den så kallade Sörbäckstrappan som ska knyta ihop upphöjda gårdar med gatuplan.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY