Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Minusresultat från Prime Living

Bolag Prime Living rapporterar ett rörelseresultat om 10,1 (32,6) miljoner kronor för Q2. Resultatet före skatt blev negativt, -6,2 miljoner kronor (21,7).
Publicerad den 28 Augusti 2019

Kvartalet april - juni 2019
# Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (13,4).
# Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (32,6).
# Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (86,2).
# Resultatet före skatt blev -6,2 MSEK (21,7).

Perioden januari - juni 2019
# Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (27,5).
# Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (45,8).
# Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (107,1).
# Resultatet före skatt blev -35,9 MSEK (23,7), varav reserver för kostnader gällande planerat underhåll ingår med 16 MSEK.

Vd Lars Wikström:
– I juli lyckades vi genomföra en företrädesemission där nya och gamla aktieägare ställde upp med 14,2 MSEK i nyemitterat eget kapital. Det visar att det trots alla de utmaningar som bolaget står inför finns en stark tro på verksamheten och dess framtid. Jag vill därför först och främst rikta ett varmt tack till alla er aktieägare som deltog i nyemissionen!

– Med det nya kapitalet får vi ytterligare andrum och handlingsutrymme för att kunna nå de uppgörelser som krävs för att säkra verksamhetens fortlevnad och komma igång med Spångaprojektet.

– Ett viktigt beslut togs under juni, att lägga ut fastigheten Dublin/Sandyford till försäljning för att frigöra likvida medel. Intresset för fastigheten bedömer jag som stort och en försäljning på hyggliga villkor skulle innebära ett viktigt genombrott.

– Under juni tecknades också ett så kallat standstill-avtal med en grupp innehavare av bolagets obligations- lån och det mindre aktieägarlånet vilket är en viktig förutsättning för att slutföra samtal om en brett förankrad uppgörelse med dessa och övriga finansiärer såsom andra obligationsinnehavare, preferensaktieägare och kreditgivare.

– Vad gäller våra lån hos Swedbank för vi en dialog om villkoren för lånen i syfte att få dem förlängda och i övrigt anpassade till bolagets finansiella situation.

– Mitt i arbetet med dessa för bolaget så viktiga frågor har vi också tvingats försöka komma vidare med situationen i Lund. Där har vi mottagit en stämning från Lunds Universitet, vilken vi bestämt avvisar och istället har klargjort att vi kommer att ställa motkrav på betydande belopp. Tyvärr står vi långt ifrån vår motpart men jag vill ändå hoppas att en lösning är inom räckhåll. Det tragiska är att dessa studentbostäder inte kan hyras ut när behovet bara växer och många studenter saknar en bostad.

– I förlängningen av de finansiella frågor som står i fokus för vårt arbete ska bolaget söka byggnadskreditiv och slutfinansiering för fastigheterna i Spånga, så att vi kan komma igång med projektet och realisera dess värdepotential. Under förutsättning att vi lyckas lösa finansieringen och färdigställa Spångaprojekt kommer Prime Living i framtiden att kunna förvalta totalt omkring 2 100 lägenheter och generera ett driftsnetto på närmare 100 MSEK per år.

– Jag vill understryka att situationen för bolaget är allvarlig, och att det är många förhandlingar som måste falla väl ut för att driften av verksamheten ska kunna fortgå. Det finns fortfarande inga garantier för att vi lyckas med allt detta, men vi närmar oss målet steg för steg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Förvaltare: Här är fastighetsaktierna du ska köpa

Bolag Carnegie Fonders Jonas Andersson ger en handfull köptips i en intervju med Fastighetssverige. Han upplyser också om vilka aktier man absolut ska undvika.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY