Image
Anders Danielsson.
Anders Danielsson. Bild: Skanska

Minskat resultat för Skanska

Bolag Skanskas intäkter minskade med fem procent under det första halvåret jämfört med samma period 2019. Men både orderstocken och orderingången är fortsatt stark – den senare ökade med 25 procent under perioden.
Publicerad den 23 Juli 2020

Januari–juni 2020 jämfört med januari–juni 2019:

- Intäkterna minskade 5 procent och uppgick till 76,7 (80,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 6 procent.

- Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 3,7 (3,2) miljarder kronor, inga valutakurseffekter.

- Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 7,29 (6,41) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,3 (–2,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran (+) /nettoskuld (-) uppgick till 6,8 (31 mars 2020; 5,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 78,2 (61,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 25 procent. Orderstocken uppgick till 189,0 (31 mars 2020; 199,0) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (1,6) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,7 (1,7) miljarder kronor.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,9 (10,9) procent.

- Avkastning på eget kapital uppgick till 20,6 (17,4) procent.

Skanskas vd Anders Danielsson kommenterar halvåret:

"Skanskas resultat för de första sex månaderna 2020 består av ett starkt första kvartal utan i stort sett någon påverkan av Covid-19 pandemin, följt av ett relativt stabilt andra kvartal, där verksamheten påverkats av pandemin under hela perioden. Byggverksamheten har varit relativt moståndskraftig på flera av våra marknader, men osäkerheten kvarstår. Inom Projektutveckling påverkades volymerna negativt av osäkerheten men vi har ändå upprätthållit en stark lönsamhet i Bostadsutveckling och i de få transaktioner som genomförts inom Kommersiell fastighetsutveckling.

Inom Byggverksamheten påverkades intäkterna till viss del negativt av störningar på grund av pandemin, särskilt i Storbritannien, USA och Centraleuropa. Trots detta förblir verksamhetsgrenens underliggande lönsamhet stabil tack vare ett starkt utförande och kostnadskontroll. Orderingången påverkades också negativt, i många fall på grund av uppskjutna beslut från kunderna. I Sverige och Norge upprätthölls dock takten och en betydande orderbokning i Storbritannien under andra kvartalet bidrog positivt. Vår strategi med selektiv anbudsgivning, ökad kostnadseffektivitet och förbättrat kommersiellt fokus kommer bli än mer viktigt framöver i denna osäkra marknadssituation.

Inom Bostadsutveckling påverkades antalet sålda bostäder, och därmed intäkterna, negativt av pandemin och den osäkerhet som den medför. Vi har dock upprätthållit en stark lönsamhet på alla våra marknader under andra kvartalet. Bostadsmarknaden visade tidiga tecken på återhämtning, särskilt på andrahandsmarknaden, i slutet av andra kvartalet. Men osäkerheten kvarstår. Vi har ett diversifierat erbjudande som sträcker sig över flera marknader och segment och vi anpassar oss till förändringar i efterfrågan. Ett exempel på detta är det ökade intresset för hyreslägenheter, som vi ser goda möjligheter i.

Inom Kommersiell fastighetsutveckling följdes första kvartalets rekordförsäljning av ett långsammare andra kvartal. Den nuvarande ekonomiska osäkerheten påverkar både transaktionerna och leasingmarknaden negativt. I dessa tider är det viktigare än någonsin att ha en portfölj av hög kvalitet och hållbara projekt på attraktiva platser att erbjuda. Det rekordstora hyresavtalet som tecknades i ett av våra utvecklingsprojekt i Warsawa under andra kvartalet är ett konkret bevis på det. Samma sak gäller på investerarsidan. Utvecklingsprojekt av hög kvalitet är fortfarande av intresse och kreditmarknaden börjar stabliseras, men investeringsbeslut tar för närvarande längre tid.

Det är fortfarande svårt att säga hur länge denna pandemi kommer att pågå och hur framtiden kommer att se ut. Vi fortsätter att leverera på vår strategi att växa inom Projektutveckling, förbättra lönsamheten, minska kostnader och risker samt stärka balansräkningen och förbättra styrningen. Skanska står fortsatt starkt. Med en sådan stabil grund kan vi anpassa verksamheten efter framtidens krav, behov och möjligheter."

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter förvärvet i Charlottenberg – så ser Cibus på gränshandelns framtid

Bolag Cibus gör klart med ett förvärv precis vid norska gränsen. Vd:n Sverker Källgården berättar för Fastighetssverige vad som lockade med affären, bolagets syn på gränshandeln och om man kan tänka sig fler gränshandelsförvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY