Image
Ola Serneke.
Ola Serneke. Bild: Serneke

Minskat resultat för Serneke

Bolag Serneke rörelseresultat minskar till 18 Mkr (52) under Q1.
Publicerad den 17 April 2019

Q1-siffrorna:
• Intäkterna uppgick till 1 480 Mkr (1 485)
• Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (52)
• Periodens resultat uppgick till 10 Mkr (39)
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,44 kr (1,66)
• Soliditeten uppgick till 39,9 procent (42,7)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -262 Mkr (209)
• Orderingången uppgick till 1 177 Mkr (1 128)
• Orderstocken uppgick till 5 973 Mkr (7 671)

Vd Ola Serneke kommenterar:

– Orderingången i första kvartalet uppgick till 1 177 miljoner kronor, en liten ökning jämfört med samma period året innan (1 128), vilket visar att vi genom ett starkt erbjudande inom våra affärsområden kan kompensera för nedgången inom bostadsrättssegmentet.

– I affärsområde Bygg, där tillväxten uppgick till 6 procent i kvartalet och rörelsemarginalen var knappa 2 procent, var den vikande konjunkturen den främsta förklaringen till de lägre siffrorna. En avvaktande hållning i marknaden har gjort att vissa större projekt inte har kommit igång som planerat.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Hade inte förutsättningarna att göra ett bra jobb"

Bolag Svenska Handelsfastigheters styrelseordförande Cecilia Marlow avgår. Anledningen till avhoppet är att hon inte kommer överens med de institutionella ägarna. – De har lite olika inställningar om hur de vill gå vidare, säger Lennart Sten, vd för bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY