Image

Miljardorder till Veidekke

BYGG Vägverket har gett Veidekke Entreprenad i uppdrag att bygga två tunnlar på Norra länken i Stockholm. Ordern är värd drygt en miljard kronor.
Publicerad den 21 Januari 2008

Uppdraget utgörs av två entreprenader i Norra Länken, NL33 och NL34, i vilka det ingår att bygga underjordiska motorvägstunnlar med tillhörande påfartsramper. Veidekke har tidigare utfört de båda arbetstunnlarna för dessa två huvudentreprenader.

Huvudentreprenaderna består bland annat av att spränga ut knappt en halv miljon kubikmeter tunnelberg, injekterings- och sprutbetongarbeten, gjutning av broar och andra betongkonstruktioner under jord, utförande av innervalvskonstruktion samt vägbyggnadsarbeten.

- Vi är mycket stolta och entusiastiska över att ha fått Vägverkets fortsatta förtroende att komplettera vårt nuvarande uppdrag med tillhörande huvudtunnlar och ramper. Norra Länken är tekniskt sett ett spännande och utmanande tunnelprojekt och det känns mycket tillfredsställande att vara delaktig i att bygga bort den besvärliga trafiksituation som råder i Stockholm samt att bidra till att stärka näringslivets förutsättningar i regionen, säger arbetschef Konstantin Spinos.

- Vårt tekniska samarbete med våra norska kollegor och koncernens helhetstänkande vad gäller maskiner och övriga resurser är en viktig ingrediens i att vi kunnat ta dessa två projekt. Uppdraget bekräftar att Veidekke har etablerat sig som en stark tunnelentreprenör på den svenska marknaden, vilket gläder mig mycket, fortsätter Konstantin Spinos.

- Veidekke har under några år arbetat med att bygga upp och investera i en stark anläggnings-verksamhet för att möta de stora planerade infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen. Det är glädjande att denna strategi nu bär frukt, säger Per-Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige AB.

Uppdraget kommer att påbörjas under våren 2008 och beräknas pågå under tre år.


Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Per Schlingmann: Därför är 15-minutersstaden här för att stanna

Bolag Den tidigare moderatpolitikern är numera bland annat stadsutvecklingsstrateg som är väl insatt i det allt mer populära konceptet 15-minutersstaden. När Diös ordnade ett digitalt event på temat berättade han mer om innehållet i konceptet och varför attraktiviteten accelererats under pandemin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY