Image

Lorensberg i Varberg färdigbyggt och slutsålt

Bostäder Hösten 2010 inleddes byggandet av de 160 bostadsrätterna i kvarteret Lorensberg mitt i Varberg. Projektet har nu avslutats och även om inte de sista köparna hunnit flytta in är alla lägenheter sålda. Lorensberg är utvecklat av Järngrinden och Mjöbäck Entreprenad i samarbete. Byggentreprenör har varit Wästbygg.
Publicerad den 27 Mars 2014
Lorensberg. Bild: Fredblad Arkitekter/Järngrinden
Lorensberg.

Intresset för de centralt belägna lägenheterna i Varberg har varit stort från första början. Samma dag som försäljningen inleddes i augusti 2010 såldes 40 av de totalt 79 lägenheterna i den första byggetappen.

– Det är ett mycket fint projekt som har genomförts. Nöjda köpare har successivt kunnat flytta in i sina lägenheter under projekttiden. Varberg är en expansiv ort som under flera år haft en positiv befolkningsutveckling. Regionen är därför mycket intressant och vi har flera bostadsprojekt i planering, såväl i Varberg som på andra ställen längs Västkusten, berättar Markus Furby, projekt- och utvecklingschef på Järngrinden.

En stor del av Lorensbergs komplexitet har utgjorts av logistiken. 53 000 kubikmeter sten har sprängts bort för att bereda plats för parkeringsgaraget. En del sprängsten har använts till fyllnadsmassor men trots det har hela 13 000 lastbilslass forslats bort från bygget. Det har dessutom krävts 680 leveranser på ungefär 25 ton vardera för att få dit hela den prefabricerade stommen. Utöver detta har fönster, gipsskivor och annat byggmaterial levererats i takt med att det behövts.

– Varbergs smala innerstadsgator har varit hårt belastade under byggtiden men tack vare god planering har allt fungerat väl och tidplanen har hållit under hela projektet. Dialogen med de omkringboende har också förts i positiv anda, trots att de givetvis har påverkats under byggtiden, säger Markus Furby.

Kvarteret Lorensberg är uppfört på en tidigare parkeringsplats. Från Varbergs kommuns sida har det varit viktigt att värna om de centrala p-möjligheterna. Inte minst sommartid är behovet mycket stort och tidplanen var hårt styrd.

– Vi började bygga under hösten 2010. Etapp ett tog halva den ursprungliga p-platsen i anspråk och en förutsättning var därför att första delen av parkeringsgaraget skulle kunna tas i bruk i slutet av maj 2011. Så skedde också. De sista markarbetena utfördes under hösten 2013. När våren nu är på gång är det med förhoppning att även gräsmattor och rabatter ska grönska och prunka som en sista prick över i:et i det fina kvarteret Lorensberg, säger Markus Furby.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige