Image
Fredrik Millertson.
Fredrik Millertson. Bild: LKF

LKF tar det hållbara bostadsbyggandet ett steg längre

Bygg/Arkitektur I januari tog LKFs styrelse beslut om att starta ett utvecklingsprojekt där det hållbara, framtida bostadsbyggandet tar ett rejält kliv. – LKF har under många år arbetat för ett grönare och mer hållbart Lund. Vi är nu ett av de första bostadsbolagen i Sverige som vågar ta det hållbara byggandet ett steg längre genom att tänka ur ett större perspektiv - från start och 100 år framåt, säger LKF:s vd Fredrik Millertson.
Publicerad den 28 Februari 2020

Styrelsens godkännande innebär att LKF under 2021 ska starta upp ett koldioxidminimerat bostadsbyggnadsprojekt där man ska kunna bo och leva så hållbart som möjligt. Tanken är att vi inte utgår från varken betong eller träkonstruktion i husets stomme, utan vi har ett helhetstänk där miljöpåverkan beräknas för bostadshusets hela livslängd.

– Lösningen för ett cirkulärt, hållbart byggande är att vara långsiktig och bred. Vi ska ha rätt material på rätt ställe, där det gagnar både miljön och våra hyresgäster. Det gäller allt från utsläpp av koldioxid under byggskedet till bostadshusets drift, underhållsbehov och miljöbelastning under hela livslängden, säger Projektutvecklare Marie Enmark.

– Det här är ett utmanande men nödvändigt projekt, klimatfrågan är i centrum och att finna lösningar som ger ett hållbart byggande och boende är av största vikt. I detta projekt lyfter vi det vi redan kan om hållbart byggande ett steg vidare, menar Hållbarhetschef Lena Nordenbro.

Nu när styrelsen sagt ja till ett extra hållbart framtidsprojekt så börjar arbetet med att titta närmare på var LKF skulle kunna bygga ett sådant projekt och hur upphandlingen ska utformas. Förhoppningen är att LKFs utvecklingsprojekt ska inspirera till ett än mer hållbart samhällsbyggande för fler långsiktigt förvaltande bolag i Sverige.

– Det är lite unikt att våga tänka helhet ur ett så stort perspektiv och vi är medvetna om att det bor en viss utmaning i detta. Men det är också viktigt att vi vågar ta vårt ansvar som samhällsbyggare och vågar utmana branschen att bygga hållbart på riktigt, säger LKF:s vd, Fredrik Millertson.

Fakta LKFs utvecklingsprojekt – det hållbara framtidsboendet:
LKF ska starta ett utvecklingsprojekt som består av flerfamiljshus, fyra våningar eller högre där alla hållbarhetsaspekter - från projektering till rivning efter 100 år beaktas.

Detta innebär i stora drag:
• Kundperspektivet - att bygga ett bra boende som skapar kundnöjdhet. Dessutom att LKF ska bygga hem som skapar förutsättningar att leva och bo miljömässigt hållbart.
• Förvaltning och bostädernas livslängd - i utvecklingsprojektet ska LKF bygga konstruktioner och välja material och teknik som ger lång livslängd med minimalt drift- och underhållsbehov. LKF räknar med en livslängd på 100 år och tar även med återbruksaspekter för rivningsskedet i beräkningarna.
• Ekonomisk hållbarhet - LKF ska ta ett tydligt ekonomiskt ansvar och bygga kostnadseffektivt samtidigt som ekonomisk hållbarhet ska genomsyra hela byggnadens livslängd. LKF ska se till att hyrorna är rimliga så att lundaborna ska kunna ha råd att bo hos bolaget.
• Miljö – vid val av material, konstruktioner och tekniska system ska livscykelanalyser för 100 års livslängd göras. Extra fokus på lågt koldioxidavtryck men även andra miljöaspekter ska beaktas.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kurorten från 1700-talet är till salu – kan bli bostäder och äldreboenden

Bygg/Arkitektur Anläggningen Sätra Brunn i Sala kommun är till salu. Objektet är en nära 60 hektar stor hälsoresort, som man under 320 år drivit för att läka, lära och skapa. Nu kan anläggningen bli bostäder. – Det ska verkligen bli spännande att se vem som vill utveckla det, säger den externa styrelseordföranden Annette Stavenow Eriksson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY