Image
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsledens hyresintäkter fortsätter att stiga

Bolag Andra kvartalet blev ett starkt kvartal för Kungsleden och under första halvåret förbättrade bolagets sitt förvaltningsresultat med sex procent till 650 miljoner kronor, främst tack vare högre hyresintäkter.
Publicerad den 7 Juli 2021

Delårsperioden januari-juni
Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 650 Mkr (611). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter men även av minskade försäljnings- och administrationskostnader.
Nyuthyrningen uppgick till 95 Mkr (73) och nettouthyrningen till 11 Mkr (8).
52 hyresavtal (57) med ett totalt hyresvärde om 147 Mkr (94) omförhandlades under perioden. Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 8 procent (10).
Efter investeringar om 564 Mkr samt positiva orealiserade värdeförändringar om 1 355 Mkr uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 42 539 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.
Substansvärde EPRA NRV ökade till 105,88 kr per aktie (96,13).

Väsentliga händelser under och efter andra kvartalet
Flera större uthyrningar och omförhandlingar har gjorts under kvartalet. Bland annat har ett nytt 15-årigt hyresavtal tecknats med AA Logistik AB om 32 000 kvadratmeter på Finnslätten i Västerås där en ny logistikanläggning ska uppföras.
Kungsleden har flyttat in i sitt nya innovativa huvudkontor som utvecklats enligt vårt Symbiotic koncept i The Rotterdam District i Värtahamnen.
Drygt 50 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter på fastigheterna Järfälla Veddesta 2:65, del av Norrköping Oxelbergen 1:2 samt del av Västerås Effekten 5 har avyttrats under kvartalet. Därutöver har detaljplanen för del av Göteborg Stiernhielm 7, som såldes 2016, vunnit laga kraft. Försäljningarna kommer att generera ett positivt resultat på drygt 200 miljoner kronor.

Vd-ord Biljana Pehrsson
Andra kvartalet blev ett starkt kvartal för Kungsleden och under första halvåret förbättrade vi vårt förvaltningsresultat med sex procent till 650 miljoner kronor. Hyresmarknaden har tagit fart, transaktionsmarknaden är rekordstark, tillväxten i Sverige väntas bli den högsta på flera år och vi märker tydligt att människor är på väg tillbaka till livet före pandemin.

I juni välkommande vi våra medarbetare till vårt nya inspirerande huvudkontor i The Rotterdam District i Värtahamnen, ett innovativt kontor enligt vårt Symbiotic koncept och en dynamisk mötesplats med fokus på moderna arbetssätt med människan i centrum. The Rotterdam District består av cirka 21 300 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta och restaurang och ingår i vårt kluster Stockholm City Öst där vi har omkring 85 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Tillsammans med övriga fastighetsägare utvecklar Kungsleden Värtahamnen och bidrar till att skapa en unik stadsdel nära vackra naturområden, vatten och Stockholms mest centrala delar.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Arkitekten som blev bostadsentreprenör

Bostäder Milad Barosen är arkitekten som blev bostadsentreprenör. Som vd och medgrundare till co-livingaktören Allihoop vill han bidra till en mer flexibel bostadsmarknad. För Fastighetssverige berättar han om frustrationen över den trasiga bostadspolitiken och hur hans bakgrund i Iran tagit honom dit han är idag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY