Image
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Bild: Kungsleden.

Kungsleden: Förvaltningsresultat upp 15 procent

Bolag Kungsleden Q2: Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 miljoner kronor (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.
Publicerad den 10 Juli 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019 i korthet:

# Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 Mkr (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.
# Nyuthyrningen uppgick till 93 Mkr (130) och nettouthyrningen för perioden uppgick till 10 Mkr (39).
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 844 Mkr (989). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.
# Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 36 131 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång).
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 954 Mkr (1 165), motsvarande 4,37 kronor per aktie (5,33).
# Aktuellt substansvärde ökade till 82,79 kr per aktie (74,37).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet:

# Moody’s höjde sin kreditrating av Kungsleden till Investment Grade med stabila utsikter. Uppgraderingen ger ännu bättre förutsättningar till mer fördelaktiga finansieringsvillkor.
# Etapp 1 av det pågående projektet i Blästern 14 i Stockholm City Väst avslutades och där invigdes designhotellet Blique by Nobis i slutet av april.
# Under andra kvartalet emitterades gröna obligationer med 500 Mkr och vid kvartalets utgång uppgick därmed gröna obligationer till totalt 3,6 miljarder kronor.
# I linje med Kungsledens kundlöfte har beslut tagits att etablera en egen driftorganisation för att kunna leverera ännu bättre kundservice.

Vd Biljana Pehrsson:

– Efterfrågan på kontorslokaler har varit fortsatt god, särskilt på våra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås – där vi har 87 procent av vårt bestånd. Uthyrningsaktiviteten har varit hög i kvartalet med ett stort antal nytecknade hyresavtal motsvarande en hyresvolym om 93 Mkr (130) och en nettouthyrning om 10 Mkr (39). Vi har en fortsatt stark pipeline av nyuthyrningar.

– Vi omförhandlade 59 avtal till ett värde om 144 Mkr och uppnådde en genomsnittlig hyresökning om 7 procent. Omförhandlingar ihop med nytecknade hyresavtal har lett till att snitthyran i beståndet ökat med 11 procent till 1 394 kr per kvm på ett års tid. Det har också lett till att den ekonomiska vakansgraden exklusive projekt per sista juni sjunkit till 6,6 procent, att jämföra med 7,6 procent för ett år sedan.

– Kungsleden passerar milstolpe efter milstolpe och är idag etablerat som en stabil och långsiktig fastighetsägare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi ser fortfarande en god efterfrågan på våra marknader, samtidigt som vi är väl rustade för en svagare konjunktur.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.<br /> <br /> En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. <br /> <br /> Som en långsiktig fastighetsägare arbetar vi för att bygga och utveckla relationer till våra kunder samtidigt som vi strävar efter att vara en tongivande aktör i samhället där vi finns. Med ambitionen att figurera...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Snabbväxande bolag tilldelas 15 000 kvadratmeter i Malmö

Bolag Expansivt bolag landar markreservation i område som staden nyligen bytte till sig.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY