Image
Jakob Mörndal är ny tillförordnad vd på Castellum och ersatte Henrik Saxborn i oktober.
Jakob Mörndal är ny tillförordnad vd på Castellum och ersatte Henrik Saxborn i oktober. Bild: Castellum

Kraftigt ökat resultat för Castellum

Bolag Resultatet ökade för både perioden januari-september och det tredje kvartalet. Bolaget redovisar dock ett lägre förvaltningsresultat under niomånadersperioden och det tredje kvartalet, jämfört med samma period 2020.
Publicerad den 19 Oktober 2021

Perioden januari-september 2021:

Intäkterna för perioden uppgick till 4 437 mkr (4 488 mkr).
Förvaltningsresultatet uppgick till 2 503 mkr (2 588), motsvarande 9,14 kr (9,48) per aktie – en förändring med –4 %.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 531 mkr (816) och på derivat till 191 mkr (–212).
Periodens resultat uppgick till 7 064 mkr (2 549), motsvarande 25,79 kr (9,33) per aktie.
Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 230 kr (200) per aktie, en ökning med 15 %.
Nettoinvesteringarna uppgick till –3 374 mkr (1 996), varav 8 846 mkr (317) avsåg förvärv, 2 488 mkr (1 800) ny-, till- och ombyggnationer och 14 708 mkr (121) försäljningar. Därtill har investering skett i det noterade fastighetsbolaget Entra om 11,7 miljarder kr.
Nettouthyrningen under perioden uppgick till 93 mkr (191).

– Vår underliggande affär är stark och vi upplever en bra hyres- och fastighetsmarknad, vilket inte minst vår nettouthyrning och starka värdeutveckling sista kvartalet vittnar om, säger Jakob Mörndal, tillförordnad vd på Castellum.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet:

Den 2 augusti offentliggjorde Castellum sina planer på att lämna ett erbjudande till Kungsledens aktieägare om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Budvärdet uppskattades vid den tidpunkten uppgå till cirka 27 miljarder kronor. Erbjudandeperioden startade i slutet av september och förväntas pågå till slutet av oktober.
Castellum har under tredje kvartalet förvärvat 23 929 430 aktier i det norska noterade fastighetsbolaget Entra för en genomsnittskurs om cirka 209 NOK/aktie, vilket medför att Castellums ägande vid utgången av perioden uppgick till 31,5 procent. Därmed ändrar Entra-innehavet karaktär, redovisningsmässigt sett, från ett finansiellt innehav till ett intressebolag i Castellum.

Under kvartalet avyttrade Castellum 17 fastigheter i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås till Oscar Properties. Försäljningspriset uppgår till 1,7 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 95 miljoner kronor.

Castellums styrelse har utsett Jakob Mörndal som tillförordnad verkställande direktör med tillträde den 8 oktober. Han efterträder Henrik Saxborn som i april meddelade att han lämnar bolaget efter mer än åtta år i rollen. Efter den planerade sammanslagning av Castellum och Kungsleden är avsikten att utse Kungsledens nuvarande vd Biljana Pehrsson till verkställande direktör för Castellum.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Brf-köp hävs efter utebliven betalning

Transaktioner En bostadsrättsförening i Malmö skulle betala närmare 36 miljoner kronor för att friköpa en tomträtt från kommunen – men nu blir förvärvet inte av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige