Image
Joakim Larsson.
Joakim Larsson. Bild: Moderaterna

Klubbat: 890 lägenheter på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur På måndagen fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om att anta en detaljplan för Hornsbergskvarteren på nordvästra Kungsholmen. Detaljplanen möjliggör bland annat 890 lägenheter och tio förskoleavdelningar på Kungsholmen.
Publicerad den 26 Maj 2020

Detaljplanen syftar till att fullfölja programmet för området genom att bygga ut stenstaden i en modernare tappning. Det görs genom att den gamla bussdepån omvandlas till integrerade stadskvarter med bostäder, kontor, idrott och service. Syftet är också att bevara och utveckla Kristinebergs idrottsplats, samt att skapa en nyanlagd park som blir en del av Kristinebergs Slottspark.

– Vi ser positivt på beslutet om detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som syftar till att omvandla ett område som i dag domineras av en bussdepå, till ett funktionsblandat stadsområde. Vi i den grönblå majoriteten tror att planen kommer att utgöra ett mycket positivt tillskott till området, med ambitionen att området ska bli en modern stadsdel med innerstadens starka attraktionskraft och stadskvalitéer. Bostadskvarteren, som är slutna med ganska stora gårdar, formar tydliga gaturum som knyter an till, och utgör en fortsättning på, innerstadens kvartersstruktur, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Planförslaget innehåller fyra bostadskvarter med cirka 890 lägenheter och två förskolor om totalt tio avdelningar, två kontorskvarter, ett hotellkvarter och ett kvarter med en idrottsanläggning. Under Essingeledens brokonstruktion föreslås ett parkeringshus med fasad mot Lindhagensgatan. Här placeras även en sopsugsterminal och tryckstegningsstation. Planförslaget omfattar delar av slottsparken med Kristinebergs IP samt en ny park, Ekparken.

– Den nya bebyggelsen ska uppföras enligt stenstadens traditionella skala och täthet med blandad användning av bostäder, arbetsplatser och service. Aktiva bottenvåningar skapar en levande stadsmiljö och ger ögon på gatan och som bidrar till att öka tryggheten i området. Den föreslagna kontorsytan utgör ett betydande tillskott av arbetsplatser i ett attraktivt område på kontorsmarknaden. Det är positivt att områdets befintliga värden, såsom idrottsmöjligheter och naturvärden, bibehålls och stärks. Planen bidar också till att kopplingarna till omkringliggande områden stärks och att nya offentliga platser tillskapas. Planförslaget medger en tät struktur och en hög exploatering varför allmänna ytor såväl som bebyggelse och gårdsytor ska ha hög kvalité gällande gestaltning och materialval. För att säkerställa detta ställer detaljplanen krav på kvarterens volymhantering och utformning och ett gestaltningsprogram har även tagits fram, säger Joakim Larsson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Max koncernchef Richard Bergfors: Nu trycker vi ännu mer på gasen

Bolag Max öppnar en ny restaurang på Hisingen i Göteborg. Hamburgerkedjan har därmed 131 restauranger i hela landet. Företagets koncernchef Richard Bergfors berättar för Fastighetssverige hur expansionsplanerna ser ut framåt. På de här platserna söker de lägen och så här många restauranger ska de öppna: "Sett ett visst ökat utbud av lokaler".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY