Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A:s styrelse anlitar senior rådgivare inom hållbarhet

Bolag K2A har anlitat Nadine Viel Lamare som rådgivare åt bolaget avseende hållbarhetsfrågor. Hon kommer främst att stödja styrelsens hållbarhetsutskott i arbetet med styrningen av K2A:s hållbarhetsarbete.
Publicerad den 5 November 2020

Nadine Viel Lamare är medgrundare till Good 4 Business NVL AB, en konsultbyrå för ansvarsfulla investeringar och hållbara affärer. Hon har tidigare lett och är numera talesperson för Transition Pathway Initiative (TPI), ett globalt initiativ lett av institutionella investerare för att utvärdera bolags beredskap inför övergången till en fossilfri ekonomi. Hon har under många år varit anställd på Första AP-fonden, senast som chef för hållbart värdeskapande.

K2A har en stark position inom hållbarhet och har för avsikt att fortsätta driva hållbarhetsfrågor proaktivt. För att kunna fortsätta utvecklas inom området har K2A:s styrelse inrättat ett hållbarhetsutskott med ansvar för att ta fram den strategiska inriktningen för bolagets hållbarhetsarbete. Utskottet bereder bland annat policyer för affärsetik och hållbarhet, hållbarhetsredovisningar och arbetar med uppföljning. Nadine kommer att stödja styrelsen i detta arbete.
– Med Nadine Viel Lamares djupa kunskap avseende ansvarsfulla investeringar och hållbara affärer kommer hon att bistå K2A i vår strävan att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag. Med henne som rådgivare tillsammans med rekryteringen av en ny hållbarhetschef har vi nu kraftigt stärkt vår hållbarhetsorganisation, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY