Image

K2A växer i Örebro

Transaktioner K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus har köpt 306 studentbostäder i Örebro. Samtidigt har man tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark om totalt cirka 20 500 kvadratmeter BTA, motsvarade 200-300 lägenheter.
Publicerad den 6 April 2017

Den förvärvade fastigheten Bottenhavet 4, med sju bostadshus, är fullt uthyrd och ligger i stadsdelen Tybble i direkt anslutning till Örebro universitet. Uthyrningsbar bostadsyta uppgår till 5 894 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 125 miljoner kronor och säljare är det kommunala bostadsföretaget Örebrobostäder. Svenska Studenthus tillträder fastigheten efter sommaren. Förvärvet blir formellt godkänt efter beslut även av Örebrobostäders styrelse och i kommunfullmäktige den 24 maj.

Samtidigt med förvärvet av bostäderna har Svenska Studenthus tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark om totalt cirka 20 500 kvadratmeter BTA, motsvarande cirka 200-300 lägenheter. Markanvisningarna är belägna på Södra Ladugårdsängen (cirka 5 500 kvadratmeter BTA) och invid Ekersvägen (cirka 15 000 kvadratmeter BTA).

Förvärvet och markanvisningarna är i linje med K2A:s strategi att växa på universitets- och högskoleorter där efterfrågan på hyres- och studentbostäder ofta är betydligt högre än utbudet.

– Örebro är en av våra prioriterade orter och under hösten 2016 färdigställde vi 285 studentlägenheter i anslutning till campus, samtliga bostäder hyrdes ut omgående. Vi har även ett pågående projekt med 88 hyresbostäder på attraktiva Södra Ladugårdsängen som bedöms vara färdigställt i början av 2018, säger Johan Knaust, vd för K2A.

– Örebro är en snabbt växande regionstad med ett stort universitet och ett diversifierat näringsliv och med stark efterfrågan på våra hyres- och studentbostäder. Vi har redan ett mycket bra samarbete med Örebro kommun och vi ser fram emot fortsatt fruktbar samverkan kring de nya markanvisningarna, fortsätter han.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY