Image
Johan Knaust, K2A, blir börs-vd den 20 juni.
Johan Knaust, K2A, blir börs-vd den 20 juni. Bild: Nasdaq/K2A

K2A till börsen – värt 909 miljoner

Bolag K2A:s stamaktier sätts på börsen den 20 juni. Befintliga ägare säljer för 61 miljoner kronor och 200 miljoner kronor tas in genom en nyemission. Om även övertilldelningsoptionen utnyttjas uppgår det totala erbjudandet till 300 miljoner kronor.
Publicerad den 11 Juni 2019

Priset per B-aktie i erbjudandet är 71 kronor, motsvarande en värdering av K2A om sammanlagt cirka 909 miljoner kronor före erbjudandet.

Erbjudandet utgörs av 2 816 901 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 200 miljoner kronor samt 857 318 befintliga B-aktier, som erbjuds av bolagets vd och grundare Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren, vilka tillsammans motsvarar cirka 61 miljoner kronor. Det totala Erbjudandet, exklusive övertilldelningsoption, uppgår till cirka 261 miljoner kronor.

Utöver detta finns en övertilldelningsoption om ytterligare 551 133 B-aktier, varav 422 535 nyemitteras och 128 598 säljs.

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer erbjudandet uppgå till högst 300 miljoner kronor, motsvarande högst 4 225 352 B-aktier och cirka 34 procent av det totala antalet B-aktier och 26 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget efter erbjudandet.

Nyemissionen i erbjudandet kommer att tillföra bolaget totalt cirka 230 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet.

De säljande aktieägarna kommer att behålla huvuddelen av sina befintliga aktieinnehav även efter försäljningen av B-aktier. Övriga styrelseledamöter i bolaget kommer inte att sälja några B-aktier i samband med erbjudandet och kvarstår således med sina befintliga aktieinnehav.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet, vilket motsvarar totalt 150 miljoner kronor och 50 procent av erbjudandet förutsatt att erbjudandet fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Beräknad första dag för handel i Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm är den 20 juni 2019.

Carnegie och Swedbank har anlitats som Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.

K2A avser att använda nettolikviden från nyemissionen för att delfinansiera fortsatt tillväxt genom huvudsakligen projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt öka bolagets tillgång till bygglovsbeviljad mark för en än mer effektiv nyproduktion, ökat kapacitetsutnyttjande och jämnare flöde av produktionsstartade och färdigställda hyresbostäder.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY