Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A: "Står starkare än någonsin"

Bolag K2A ökade sitt förvaltningsreslutat under H1 och har ännu inte sett någon signifikant påverkan på hyresintäkter och verksamhet av coronapandemin.
Publicerad den 16 Juli 2020

April - juni 2020
# Hyresintäkterna ökade till 47,7 Mkr (36,2)
# Driftsöverskottet uppgick till 33,2 Mkr (24,7)
# Förvaltningsresultatet uppgick till 9,4 Mkr (1,4)
# Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 13,2 Mkr (29,1)
# Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 44,9 Mkr (22,1) och resultat per stamaktie1 uppgick till 2,10 kr (1,14)

Januari - juni 2020
# Periodens hyresintäkter ökade till 92,0 Mkr (70,1)
# Driftsöverskottet uppgick till 63,4 Mkr (45,0)
# Förvaltningsresultatet uppgick till 15,0 Mkr (4,7)
# Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 28,7 Mkr (95,4)
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 62,9 Mkr (68,4) och resultat per stamaktie* uppgick till 2,65 kr (4,28)
# Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 703 (2 086)
# Covid-19-pandemin har inte haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter under perioden fram till och med avgivandet av denna delårsrapport.
*) Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.

Vd:n Johan Knaust:
– När vi nu lämnar ett historiskt turbulent halvår konstaterar jag att K2A står starkare än någonsin där vi, trots den pågående pandemin, tagit flera viktiga offensiva steg. K2A har alltid legat i framkant avseende hållbarhet och som första bolag i världen lanserade vi under kvartalet ett grönt ramverk för aktier med syfte att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan. Totalt investerades 280 Mkr i projekt och 355 Mkr i förvärv under första halvåret och fastighetsvärdet uppgick vid utgången av perioden till 4 684 Mkr motsvarande en ökning om 16 procent. Sammantaget ser vi positivt på K2A:s möjlighet till fortsatt hållbart värdeskapande.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY