Image
Heby Lilla Ramsjö 2:51.
Heby Lilla Ramsjö 2:51. Bild: K2A

K2A köper samhällsfastigheter i Mälardalen

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva samt tillträtt fem samhällsfastigheter med LSS-boenden i Mälardalen. Säljare är Bällstaudde Projektutveckling och transaktionen baseras på ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 110 miljoner kronor. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån samt eget kapital.
Publicerad den 11 December 2020

De fem fastigheterna innehåller sex lägenheter vardera, inklusive personal- och gemensamma ytor, med en total uthyrningsbar area om cirka 2 320 kvadratmeter. Det sammanlagda hyresvärdet beräknas uppgå till cirka sju miljoner på årsbasis. Fastigheterna har ingångna hyresavtal med Nytida med återstående avtalstid på tolv till 14 år. Nytida är en del av Ambea-koncernen som är Sveriges största omsorgsaktör.

Förvärvet avser samtliga aktier i fem aktiebolag som vardera äger fastigheterna Strängnäs Norra Skogen 1:12, Strängnäs Laven 20, Strängnäs Engel 2, Heby Lilla Ramsjö 2:51 och Katrineholm Ratten 2. Fastigheterna ligger i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk i Strängnäs kommun, Morgongåva i Heby kommun samt Katrineholm i Katrineholms kommun. K2A har tillträtt förvärven den 10 december 2020.

LSS-boendena är uppförda 2018 till 2020 och med stomme och fasad i trä. Trästommen tillsammans med byggnadernas energieffektiva utformning gör att fastigheterna motsvarar mellangrön, dvs näst högsta miljöklass enligt K2A:s gröna ramverk. Fastigheterna har idag ingen specifik miljöcertifiering men bedöms ha goda förutsättningar för att miljöcertifieras, vilket skulle innebära att fastigheterna kan klassificeras enligt den högsta miljöklassen mörkgrön.
– Vi stärker nu vår ställning i Mälardalen genom dessa moderna LSS-boenden med hög standard. Mälardalsregionen är en prioriterad marknad för K2A, och desto större innehav vi har i regionen desto mer kundnära och effektiv förvaltning kan vi bedriva. Att fastigheterna är uppförda i trä är också det i linje med vår gröna och hållbarhetsstrategi, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY