Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A köper fastighet i Västerås för framtida bostadsutveckling

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att, via bolag, förvärva fastigheten Juliana 8 i Västerås. En detaljplaneprocess kommer att inledas för att skapa bostadsbyggrätter om cirka 45 studentbostäder i ett attraktivt läge i Västerås. Säljare är Totalbyggen i Västerås och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 10 miljoner kronor. K2A avser att finansiera förvärvet genom eget kapital.
Publicerad den 16 December 2020

Fastigheten är centralt belägen i villastadsdelen Almelund cirka 1,5 kilometer väster om Västerås Centralstation. I nära anslutning har K2A redan etablerat sig med pågående projekt för både studentbostäder och samhällsfastigheter, vilket kommer att ge synergieffekter på såväl projektledning som framtida förvaltning.

En detaljplaneprocess kommer att inledas med avsikt att skapa en bostadsbyggrätt för att uppföra 45 studentbostäder med möjlig byggstart under slutet av 2023. K2A har som mål att alla nybyggnationer i egenregi ska miljöcertifieras enligt Svanen och ha den högsta miljöklassificeringen mörkgrön i enlighet med K2A:s gröna ramverk.
– Nu stärker vi vår position i Västerås, en stad med mycket stark tillväxt i Mälardalen. Mälardalens högskola, MDH, väntas bli nästa högskola att få universitetsstatus i Sverige, vilket ytterligare ökar stadens attraktionskraft inte minst vad gäller högkvalitativa studentbostäder. K2A:s gröna fastigheter ska finnas på orter som växer och där vi kan nå en storlek som möjliggör en effektiv egen förvaltning – det här är ett steg helt i linje med den strategin, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De har pumpat in mest i egna beståndet

Lista Fastighetssverige listar vilka noterade bjässar som investerat mest i sina fastigheter så här långt 2021. Här är hela listan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY