Image

K2A genomför en riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering K2A har beslutat om en riktad kontant nyemission av 400 000 preferensaktier till en teckningskurs om 270 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs K2A cirka 108 miljoner kronor före emissionskostnader.
Publicerad den 30 September 2016

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat book-building” förfarande lett av Carnegie. Tecknare i nyemissionen utgörs av ett flertal svenska investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i K2A ökar från 3 021 440 till 3 421 440 aktier fördelat på 2 321 440 stamaktier av serie A och 1 100 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 18 884 000 kronor till 21 384 000 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i K2A och två procent av rösterna.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY