Image
Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.
Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter genomför sin hittills största affär

Transaktioner K-Fastigheter köper Finja Prefab för drygt en halv miljard kronor . K-Fastigheter köper även Finja Prefabs verksamhetsfastigheter och byggrätter i centrala Hässleholm.
Publicerad den 2 December 2020

K-Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av Finja Prefab AB, en rikstäckande aktör inom prefabricerade betongelement. Med det strategiska förvärvet stärker Finja Prefab sin position som en ledande partner till svenska byggbolag, parallellt med att K-Fastigheter säkrar tillgång till kritiska komponenter för att fortsätta bygga sina koncepthus på flera platser i Sverige och Danmark.

Finja Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och bolagets omsättning under 2019 uppgick till drygt 1 miljard.

Finja Prefab är en av marknadens främsta aktörer inom prefabricerad betong och en komplett stomentreprenör med brett produktutbud av väggelement, grunder, bjälklag, balkonger och trappor.

Säljare är Finja AB, köpare är ett helägt dotterbolag till K-Fast Holding AB.

K-Fastigheter förvärvar Finja Prefab för 530 miljoner kronor på skuldfri basis.

Finja Prefab, med omkring 550 anställda, har en solid finansiell utveckling med moderna, välinvesterade och kostnadseffektiva tillverkningsanläggningar på sju platser i Sverige.

K-Fastigheter förvärvar även Finja Prefabs verksamhetsfastigheter på sex orter, den sjunde arrenderas från Skanska. Köpeskillingen för denna del baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 378 miljoner kronor.

Som ett led i affären förvärvar K-Fastigheter även aktierna i Limkokaren AB som äger byggrätter för upp till 150 lägenheter i centrala Hässleholm för en köpeskilling om 22 miljoner kronor.

Finansiering av den totala köpeskillingen sker genom en säljarrevers om 250 miljoner kronor med 36 månaders löptid och 2 procent ränta under perioden.

Resterande köpeskilling finansieras genom befintlig kassa.

K-Fastigheter avser att undersöka olika alternativ för en långfristig finansiering, vilka inkluderar emission av ett obligationslån.

K-Fastigheter tillträder aktierna i Finja Prefab AB, verksamhetsfastigheterna och byggrätterna den 25 januari 2021.

K-Fastigheter bedömer att det inte finns några materiella integrationskostnader och att förvärvet av Finja Prefab förväntas bidra positivt till K-Fastigheters rörelseresultat och vinst per aktie för 2021.

– Förvärvet av Finja Prefab är en viktig del i K-Fastigheters fortsatta tillväxtresa och vår strategi att bygga kostnadseffektiva egenutvecklade koncepthus i Sverige och Danmark. Betongelement är kritiska delar i våra koncepthus och står för en betydande del av den totala investeringen. Med nuvarande och kommande volymer måste vi ha kontroll över en större del av produktionskedjan för att kunna säkerställa leveranskapacitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Finja Prefab är ett välskött bolag som jag haft förmånen att växa upp med. Precis som för K-Fastigheter startade Finjas historia i Hässleholm. Finja Prefab levererar ett stabilt kassaflöde och bra resultat samt har en tydlig ambition att reducera sin miljöpåverkan, bland annat genom klimatpositiva betongstommar, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

Finja Prefab har sitt ursprung i bolaget Finja AB, grundat 1957 i den skånska orten Finja, utanför Hässleholm. Bolaget har sex egna anläggningar, i Borensberg, Finja, Hultsfred, Katrineholm, Vara och Östra Grevie samt arrenderar den sjunde, i Bollebygd. Bolaget är organiserat i region Syd, Väst och Öst med eget montageteam i respektive region samt möjlighet att verka i Köpenhamnsområdet. K-Fastigheter har ett pågående samarbete med Finja Prefab avseende projekt Vallensbæk Strand i Köpenhamnsområdet. Dagens avtal innebär att K-Fastigheter på sikt kommer att lägga samtliga beställningar av betongelement hos Finja Prefab. Med dagens produktionstakt innebär det en årlig ordervolym om 350–400 miljoner kronor. Finja Prefab har förmåga att hantera dessa och kommande volymer.

I transaktionen ingår även att K-Fastigheter förvärvar samtliga aktier i Limkokaren AB som äger byggrätter för fastigheterna Limkokaren 16 och 17 samt Oden 8 i centrala Hässleholm. Förvärvet möjliggör utveckling av koncernens koncepthus med upp till 150 lägenheter.

– Finja Prefab har byggt en stark marknadsposition, med tydligt fokus på lönsamhet, hållbarhet och innovativ produktion. Med drivna medarbetare och en bred kundbas utvecklar man framtidens flerfamiljsbostadshus. Med dagens affär lämnar jag över stafettpinnen till en ny ägare som kan växla upp bolaget och utveckla affären vidare. Finja Prefab kommer att fortsätta samarbetet med övriga Finja-bolag där det finns synergier. Jag är övertygad om att K-Fastigheter kommer att ta väl hand om Finja Prefab, dess kunder och alla medarbetare, vilket borgar för en trygg och lönsam utveckling, säger Gull-Britt Jonasson, ordförande i Finja Prefab.

– Förvärvet innebär att K-Fastigheter får möjlighet att i större omfattning kontrollera sin geografiska tillväxt och relaterade kostnader, parallellt med att Finja Prefab fortsätter driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden. Det finns en stor potential för Finja Prefab att fortsätta växa som en självständig enhet inom K-Fastigheter och vi i styrelsen kommer att bevaka utvecklingen för att säkra att synergieffekterna synliggörs, säger Erik Selin, ordförande i K-Fast Holding AB.

– Gull-Britt och Finja är en förebild för mig. Hon är en stark näringslivsprofil och Finja är ett bolag som bidragit till utvecklingen av Hässleholm och många andra platser i Sverige. Jag och mina 70-tal medarbetare är glada över att kunna bidra till att verksamheten kan växa ytterligare och ser fram emot att välkomna över 550 nya medarbetare till K-Fastigheter. Bland våra nya kollegor finns många kompetenser, inklusive Finja Prefabs nuvarande vd Kaj Grönvall, andra ledande befattningshavare och Finjas montageteam, vilka kommer att vara delaktiga i kommande byggnationer av K-Fastigheters koncepthus. Förvärvet av Finja Prefab, ihop med vår nya fabrik för utfackningsväggar, gör att vi framledes kontrollerar hela produktionsledet av kritiska komponenter, säger Jacob Karlsson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Så förvandlas anrika hamnområdet till blandstad

Bygg/Arkitektur Västra Hamnen i Malmö ska omvandlas från ett industri- och hamnområde till en blandad stad. Så här föreslås nästa steg bli för den västra delen av det kulturhistoriskt värdefulla området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY