Image
John Mattson, med Siv Malmgren som vd, noteras den 5 juni.
John Mattson, med Siv Malmgren som vd, noteras den 5 juni. Bild: John Mattson

John Mattson till börsen: Första handelsdag 5 juni

Bolag Nu går John Mattson Fastighetsföretagen AB till börsen. Värdet på bolaget har satts till 3 030 miljoner kronor. Inga nya aktier emitteras i samband med noteringen. Erbjudandet omfattar 49,5 procent av aktierna i bolaget.
Publicerad den 23 Maj 2019

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare, med närmare 2 200 lägenheter.

Huvudägaren AB Borudan, ägt av Kerstin Skarne, dotter till John Mattson, säljer 14,5 miljoner aktier i samband med noteringen. Vidare har Borudan, genom en övertilldelningsoption utfärdad till Joint Global Coordinators åtagit sig att sälja ytterligare högst 2,175 miljoner aktier i bolaget.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet 16 675 000 aktier i bolaget, motsvarande 49,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst cirka 910 miljoner kronor.

Priset i erbjudandet är 90 kronor per aktie, vilket värderar hela bolaget till 3 030 miljoner kronor.

Beräknad första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är den 5 juni 2019.

Siv Malmgren, vd för John Mattson:
– John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1 000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer.

Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson:
– John Mattson har en lång tradition som bostadsfastighetsägare och bostadsutvecklare. En börsnotering innebär att bolaget kan ta ytterligare steg som en långsiktig fastighetsägare i Stockholmsregionen.

John Mattson skriver om bakgrund och motiv:
"Huvudägaren, styrelsen och ledningen har sedan en längre tid förberett Bolaget för en framtid i noterad miljö. Därigenom skapas ännu bättre förutsättningar för Bolagets långsiktiga utveckling med dess strategi att förvalta och förädla existerande fastighetsbeståndet, samt en utökning av beståndet genom förtätning och förvärv. Sammantaget syftar det till att öka såväl förvaltningsresultat som långsiktigt substansvärde samt att skalfördelar och hävstång på organisationens kompetens tas tillvara.
Genom Erbjudandet och noteringen av John Mattsons aktier på Nasdaq Stockholm skapas förutsättningar för att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet, stärka John Mattsons profil gentemot hyresgäster och kommuner, samt attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner.
Noteringen av Bolagets aktier kommer även att ge en diversifierad aktieägarbas och göra det möjligt för John Mattson att utnyttja kapitalmarknaden i syfte att bredda och effektivisera finansieringsalternativen för fortsatt tillväxt och utveckling.
Nasdaq Stockholm har bedömt att John Mattson uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Det fördjupar bostadskrisen – stadsbyggnadsrådet svarar

Bostäder Bostadsbristen i Stockholm är påtaglig. Trots det går byggandet långsamt. I en intervju med Fastighetssverige identifierar stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) tre problem som måste lösas för att åter få upp byggtakten i rätt nivå.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY