Image
Helena Olsson.
Helena Olsson. Bild: Fastighetsägarna

I pandemins spår: Hemarbete gynnar tätbebyggda socioekonomiskt starka närförorter

Stockholm Hur har distansarbete påverkat förutsättningarna för stadsliv i olika stadsdelar och vad betyder det för stadslivet i framtiden? I rapporten "Stadsliv på hemmaplan" har Fastighetsägarna Stockholm undersökt hur dagbefolkning och restaurangomsättning förändrats i olika delar av Stockholmsområdet under pandemin.
Publicerad den 6 April 2022

Den tillgängliga dagbefolkningen har minskat mest i city, östra Kungsholmen och centrala Södermalm, men också i arbetsplatsdominerade stadsdelar som Kista och delar av Solna och Sundbyberg. De stadsdelar där dagbefolkningen har ökat under pandemin är främst stadsdelar med hög boendetäthet, få arbetsplatser och god socioekonomi i innerstadens utkanter eller närförort, samt nybyggda stadsdelar som Fredhäll, Lilla Essingen, Årsta och Hammarbyhöjden. Effekterna är större i de områden som tappat befolkning än de som ökat, vilket förklaras av att koncentrationer av arbetsplatser spridits ut över större områden.

– Analysen visar att täthet har en stor betydelse för om en ökad dagbefolkning skapat bättre förutsättningar för service och stadsliv. Socioekonomiskt starka, men glesa villaområden har i mindre grad förändrats under pandemin än socioekonomiskt starka men täta närförorter, säger Helena Olsson, chef för stadsutveckling.

Det finns ett tydligt samband mellan utveckling av dagbefolkning och restaurangomsättning. En tredjedel av restaurangsektorns omsättningstapp i Stockholms län skedde i centrala Stockholm (Klara-Jakob).

– Även om city lidit mest under pandemin är risken liten att city skulle bli folktomt i en framtid med fortsatt stor andel distansarbete. Dels på grund av den utveckling som sker i city just nu med nyetableringar och stora investeringar. Dels vet vi att antalet kontorssysselsatta ökar stabilt i Stockholmsregionen och har gjort så även under pandemin, säger Helena Olsson.

Det är inte bara hemarbetet som påverkat restaurangsektorn negativt. Områden som kännetecknas av evenemang och destinationsshopping tillhör de hårdast drabbade. Söder om söder har Midsommarkransen haft en god omsättningstillväxt, medan Årsta och Hammarbyhöjden, trots en betydande ökning i dagbefolkning, haft en blygsam omsättningsökning. I dessa stadsdelar kan det finnas potential för etableringar framöver.

– Utbudet runt kontoren är viktigt. Idealet framöver är blandning av människor, funktioner, utbudsmix som skapar mer robusta områden. Arbetsplatsdominerade områden behöver arbeta aktivt med utbudet för att kontoren ska vara attraktiva och i tätbebyggda välbeställda men bostadsdominerade områden finns viss potential för etableringar som kan locka ut hemarbetarna i sitt närområde, säger Helena Olsson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige