Image
Jens Nagel, Tysklanschef, och Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.
Jens Nagel, Tysklanschef, och Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö. Bild: Hemsö

Hemsö utvecklar i Tyskland och Finland

Bolag Hemsö utvecklar ett äldreboende i Tyskland och två räddningsstationer i Finland.
Publicerad den 18 September 2019

Hemsö genomför sin första nybyggnation av ett äldreboende i egen regi i Tyskland. Den totala investeringen uppgår till cirka 170 miljoner kronor.

Hemsö fortsätter att växa inom segmentet äldreboenden Tyskland och utvecklar sitt första äldreboende i Büttelborn utanför Frankfurt. Hemsö är byggherre för boendet som kommer att rymma 94 platser, 33 seniorlägenheter samt en dagverksamhet.

– Vi tar ytterligare ett steg i vår tillväxtstrategi genom det här projektet då vi själva ansvarar för utveckling och produktion. Vi tillämpar samma koncept som i Sverige och Finland och därmed kan vi utnyttja den erfarenhet och kunskap som Hemsö har byggt upp, säger Jens Nagel, Tysklandschef på Hemsö.

Byggstart sker under våren 2020 och boendet beräknas stå klart under hösten 2021. Ett hyresavtal på 25 år har tecknats för äldreboendet och dagverksamheten med Altenheim Victoria GmbH, en lokal äldreboendeoperatör i Büttelborn.

I Tyskland äger och förvaltar Hemsö samhällsfastigheter med ett fastighetsvärde på cirka 8 miljarder kronor främst inom äldreomsorg.

I Finland har Hemsö och Uleåborgs stad har genom en offentlig upphandling ingått avtal för nyproduktion av två nya räddningsstationer i Uleåborg. Den totala investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor.

Uleåborgs stad har tecknat två hyresavtal som löper på 25 år. Räddningsstationerna Linnanmaa och Raksila ska bli miljövänliga byggnader och designas så att säkerheten prioriteras. Byggnaderna kommer att vara specialanpassade för verksamheterna som innefattar både brand- och ambulansverksamhet. Den totala ytan kommer att uppgå till cirka 9 000 kvadratmeter.

– Att vinna denna offentliga upphandling är ett mycket viktigt steg för Hemsö och en naturlig förlängning av vår långsiktiga verksamhet i Finland och Uleåborg. I linje med vår strategi strävar vi efter att utöka vår projektportfölj och vårt samarbete med finska kommuner. Uleåborgs stad är en bra partner till oss och vi ser fram emot att tillsammans bygga dessa toppmoderna räddningsstationer, säger Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

– Efter att hyresavtalen är undertecknade tar utvecklingsfasen vid. Då tar Uleåborgs stad och Hemsö gemensamt fram projektplaner för bygglovs- och implementeringsfasen, säger Eero Keränen, projektledare på Uleåborgs fastighetsservice.

Både räddningsstationen i Linnanmaa och Raksila ska byggas som energieffektiva fastigheter med stor tyngdpunkt på såväl hållbarhet som hälsa och säkerhet. Stationerna kommer att drivas av Oulo-Koillismaas räddningstjänst.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Så förvandlas anrika hamnområdet till blandstad

Bygg/Arkitektur Västra Hamnen i Malmö ska omvandlas från ett industri- och hamnområde till en blandad stad. Så här föreslås nästa steg bli för den västra delen av det kulturhistoriskt värdefulla området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY