Image

Heba passerar sex miljarder

Bolag Hebas värdeförändringar för Q3 uppgår till 110,1 miljoner kronor (15,1). Bolagets totala fastighetsvärde uppgår nu till 6 186 miljoner kronor. I Q2-rapporten var värdet 5 973 miljoner kronor. Substansvärdet har under kvartalet ökat till 103 kronor per aktie (100 kronor i Q2-rapporten).
Publicerad den 5 November 2015

Hyresintäkterna för Q3 ökade till 70,6 miljoner kronor (67,0 för motsvarande period 2014).

Fastighetskostnaderna uppgick till 22,3 (24,8) miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade till 34,3 (30,0) miljoner kronor. Det förbättrade förvaltningsresultatet beror i huvudsak på hyreshöjningar i det befintliga fastighetsbeståndet samt förvärv i december 2014 av nyproducerad vårdfastighet i Täby.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter och räntederivat uppgick till 110,1 (15,1) miljoner kronor. Fastighetsvärdena har ökat främst beroende på sänkta direktavkastningskrav och räntederivatens värde
är negativt till följd av sjunkande långa marknadsräntor.

Lennart Karlsson skriver i vd-ordet:
- Under årets första nio månader var värdeförändringen i befintligt bestånd 663 (88) miljoner kronor vilket motsvarar en värdestegring med 12,5 procent (1,8).

- Den kraftiga värdeökningen beror till viss del på förbättrade driftnetton men den beror i första hand på att avkastningskravet vid värderingen i genomsnitt har minskat med 0,4 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY