Image
Stefan Westerberg.
Stefan Westerberg. Bild: Stockholms Handelskammare

Handelskammaren: 213 miljarder i utländsk konsumtion kan försvinna

Sverige Coronapandemin riskerar att göra så att 213 miljarder kronor faller bort från utländska gästers konsumtion under år 2020, 2021 och 2022. Det visar en exklusiv prognos som Stockholms Handelskammare fått tillgång till via Oxford Economics.
Publicerad den 3 September 2020
Siffror från Oxford Economics. Klicka för att förstora. Siffror från Oxford Economics. Klicka för att förstora.

– Det gör ju att ett hål uppstår i ekonomin för de sektorer som är beroende av privat konsumtion och utländska gäster, inte minst besöksnäringen. Därför är det väldigt motiverat att satsa på att stärka den inhemska köpkraften, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I en helt ny analys som Oxford Economics tagit fram åt Stockholms Handelskammare görs en prognos av hur konsumtionen av utländska besökare i Sverige utvecklas under kommande år. Den mest dramatiska nedgången noteras för år 2020 då 66 procent, motsvarande 105 miljarder kronor, försvinner från utländsk konsumtion jämfört med den nivå som förelåg år 2019.

Under 2021 och 2022 faller 73 respektive 35 miljarder kronor bort i relation till 2019.
Sammantaget innebär det ett bortfall på 213 miljarder kronor mellan 2020 och utgången av 2022.

– Det ökar risken för att företag och jobb slås ut över en längre tidsperiod och därför behöver politikerna se över möjligheterna att upprätthålla och helst stärka köpkraften hos svenska konsumenter genom att frigöra pengar i hushållens ekonomi och samtidigt jobba för en snabbare återhämtning för utländska besökare, säger Stefan Westerberg.

Stockholms Handelskammare lägger fem förslag på DN Debatt:
1. Förläng och förenkla det befintliga omställningsstödet.
2. Stärk hushållens köpkraft genom lägre skatt på arbete.
3. Upprätthåll hushållens köpkraft genom att avskaffa det skärpta amorteringskravet på bostäder.
4. Förstärk arbetet med att etablera fler direkta flyglinjer till Sverige.
5. Växla upp marknadsföringen av Sverige.

– Regering och riksdag har konstruktivt tagit fram kloka åtgärder för att hantera den omedelbara chockeffekten av hur smittan påverkat ekonomin. Nu krävs det åtgärder, där inte minst förlängt och förenklat omställningsstöd är väldigt centralt, för att hantera en period där företag och jobb i högre grad blir beroende av den inhemska konsumtionen, säger Stefan Westerberg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så påverkas marknaden av Amazons intåg

Handel Efter år av spekulationer och väntan har Amazon nu lanserats i Sveriges. Emma Hernell, vice vd för HUI Research, berättar för Fastighetssverige om handelskonsekvenserna av Amazons etablering, hur köpmönstren kan förändras och vilka konsumtionssegment som framför allt utmanas av den amerikanska jätten.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY