Image
Michael Moschewitz
Michael Moschewitz Bild: Genova

Genova emitterar preffar för 124 miljoner kronor

Transaktioner I går kunde Fastighetssverige berätta att Genova Property anlitat Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare för att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av preferensaktier. Nu står det klart att man emitterar 1 000 000 nya preferensaktier, om 124 kronor per aktie.
Publicerad den 13 Juni 2019

Genova Property Group AB har med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 20 maj 2019 beslutat om en riktad emission av 1 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 124 kr per preferensaktie.

Genom nyemissionen tillförs Genova 124 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat "accelererat bookbuilding"-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB. Svenska investerare av institutionell karaktär har tilldelats aktier i nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till offentliggörande av förvärvet av sju samhällsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Norrtälje. Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Genovas finansiella beredskap för investeringar i och förvärv av fastigheter.

Efter registreringen av nyemissionen kommer det totala antalet preferensaktier i bolaget att uppgå till 4 000 000 och det totala antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till 54 000 000. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 25 procent av antalet preferensaktier och cirka 0,2 procent av antalet röster i bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Genova efter nyemissionen. Aktiekapitalet ökar med 10 000 kr från 530 000 kr till 540 000 kronor.

– Vi är mycket nöjda med att vi genom nyemissionen av preferensaktier stärker Genovas finansiella ställning och ökar beredskapen för ytterligare investeringar. Det stora intresset för nyemissionen från institutionella investerare visar att vår affärsmodell med långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning och -utveckling uppskattas. Jag ser också den breddade ägarbasen som positiv för Genova, säger Michael Moschewitz, VD för Genova.

I samband med nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare preferensaktier under en period av 360 kalenderdagar efter likviddatum.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Blankare tar position i storbolag

Bolag Under sommaren har flera blankare för första gången tagit position i ett av Stockholmsbörsens största fastighetsbolag. Sammanlagt är 2,69 procent av bolagets aktier blankade i nuläget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY