Image
Anette Frumerie.
Anette Frumerie. Bild: Besqab

Frumerie: Tror på svagt stigande priser

Bolag Besqab ökar både antalet sålda och produktionsstartade bostäder. Utdelningen förblir oförändrad, 2,50 kronor.
Publicerad den 14 Februari 2020

Januari–december 2019
• Enligt segmentsredovisningen, uppgick årets intäkter till 1 289,6 Mkr (1 271,3) och rörelseresultatet till 109,4 Mkr (117,6)
• Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 296,6 Mkr (1 311,8) och rörelseresultatet till 117,6 Mkr (146,5)
• Årets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 108,5 Mkr (121,5) motsvarande 7,06 kr per aktie (7,91)
• Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 382,2 Mkr (1 310,4) motsvarande 89,94 kr per aktie (85,37)
• Likvida medel uppgick till 414,3 Mkr (461,7) vid årets utgång
• Antal produktionsstartade bostäder ökade till 509 (307)
• Antal sålda bostäder ökade till 566 (186)
• För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 kr per aktie (2,50)

Oktober–december 2019
• Enligt segmentsredovisningen ökade kvartalets intäkter till 424,3 Mkr (359,8) och rörelseresultatet till 29,7 Mkr (17,3)
• Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 393,3 Mkr (328,8) och rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (8,9)
• Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 25,0 Mkr (9,4) motsvarande 1,62 kr per aktie (0,62)
• Antal produktionsstartade bostäder var 118 (160)
• Antal sålda bostäder uppgick till 79 (73)

Vd Anette Frumerie:

– Tack vare våra eftertraktade bostadserbjudanden, ambitiöst försäljningsarbete och god planering kunde vi i fjärde kvartalet produktionsstarta 118 bostäder i tre olika projekt. Totalt uppgick antalet produktionsstartade bostäder under 2019 till 509. Den goda försäljningstakten höll i sig under kvartalet, även i december då efterfrågan säsongsmässigt brukar sjunka något. Antalet sålda bostäder under 2019 summerade till 566. När vi nu går in i ett nytt decennium med 30 års framgångsrik bostadsutveckling bakom oss finns goda förutsättningar att fortsätta tillväxtresan. Vi tror på en stabil marknadsutveckling med svagt stigande bostadspriser även under inledningen av 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Vi ska växa till miljardvolym på ganska kort tid"

Bolag Ett nytt bolag med höga ambitioner gör entré på fastighetsmarknaden. Invela är ett JV mellan 3Dens och NREP. Maria Mastej, grundare och partner på 3Dens Fastigheter, och Marianne Hoffman, investerings- och förvaltningschef på NREP, berättar om Invelas målsättning, partnerskapet med mellan bolagen, vilka segment och regioner man ska verka inom, och när man hoppas vara i gång med affärerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY