Image
Kombinerad byggnad om studentbostäder, förskola och gemensamhetsytor.
Kombinerad byggnad om studentbostäder, förskola och gemensamhetsytor. Bild: Kanozi Arkitekter

Förskola och studentbostäder i samma byggnad

Bygg/Arkitektur Kanozi har ritat en byggnad för SGS och Göteborgs Stad där 120 studentbostäder och fyra förskoleavdelningar samsas. Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft inom kort och byggnationen väntas påbörjas under 2021 i det kulturhistoriskt värdefulla och attraktiva området Kungsladugård.
Publicerad den 1 December 2020

Projektet är en byggnad i fem våningar där markplanet huserar två förskoleavdelningar samt ny skolmatsal och skolkök till den intilliggande Kungsladugårdsskolan. Plan två rymmer ytterligare två förskoleavdelningar, samt studentbostäder, och studentboendet fyller även plan tre till fem. Tanken är att byggnaden genom sin multifunktionalitet ska skapa synergier mellan funktioner och tillföra något till sitt sammanhang. Exempelvis kan den stora matsalen utanför skoltid användas för olika typer av evenemang.

– Göteborgs stad har brist på både studentbostäder och skolmiljöer, framförallt i stadsdelen Majorna-Linné. Eftersom det finns en stor efterfrågan på båda delar, har vi fått i uppdrag att skapa en byggnad där studentboende, förskola och gemensamhetsytor ryms under samma tak, berättar Elin Flemming Linderholm, handläggande arkitekt på Kanozi Arkitekter.

Den nya byggnaden kommer att bli granne med den nuvarande Kungsladugårdsskolan och smälta väl in i omgivningarna.
– Vi tar hänsyn till intilliggande byggnaders höjder, skala och utformning, även vad gäller materialval och detaljbearbetning. Den nya byggnaden kommer att vara en del i ett kulturhistoriskt värdefullt sammanhang, därför är det extra viktigt att den nya byggnaden anpassas efter den befintliga arkitekturen runt omkring, säger Elin Flemming Linderholm.

Med hänsyn till den känsliga miljön har utgångspunkten varit att fotavtrycket av den nya byggnaden skall minimeras. Detta i kombination med att studentbostäder ska vara yteffektiva och gärna uppbyggda efter ett modultänk för enkel produktion.

– För att få fram goda boendekvaliteter var det viktigt att redan tidigt i processen börja arbeta med byggnadens inre. Parallellt med skisser på placering och byggnadsvolym har vi även tagit fram planlösningsskisser för att garantera ett hus där alla funktioner får den plats och de förutsättningar de behöver, säger Elin Flemming Linderholm.

Byggnadsförslaget innehåller olika lägenhetsstorlekar, exempelvis finns "kompistreor", vilket skapar en variation i boendemöjligheterna och ger lägenheter som är mer ekonomiskt tillgängliga för studenter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Så förvandlas anrika hamnområdet till blandstad

Bygg/Arkitektur Västra Hamnen i Malmö ska omvandlas från ett industri- och hamnområde till en blandad stad. Så här föreslås nästa steg bli för den västra delen av det kulturhistoriskt värdefulla området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY