Image

Förbättrat från Heba

Bolag Hebas förvaltningsresultat för det andra kvartalet uppgick till 26 miljoner kronor (22,7). Ökningen är i huvudsak hänförlig till färdigställd nyproduktion i Råcksta samt färdigställda Rot-projekt vid Gullmarsplan.
Publicerad den 8 Augusti 2013

Hyresintäkterna uppgick till 61,8 miljoner kronor (57,2).

För halvåret uppgick hyresintäkterna till 123,4 miljoner kronor (114,6).
Driftsöverskottet uppgick till 71,1 miljoner kronor (63,0) och förvaltningsresultatet till 44,6 miljoner kronor (38,9).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 37,4 (78,5) miljoner kronor och på räntederivat till 18,8 (4,2) miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 78,7 (89,8) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,91 (2,18) kronor per aktie.

Substansvärdet uppgick till 80 (75) kronor per aktie.


- En kall inledning på året, höjda priser på fjärrvärme och ett något större fastighetsbestånd har medfört att kostnaderna för värme under perioden har ökat till 17,2 (15,0) miljoner kronor. Men bolagets investeringar tillsammans med en effektiv fastighetsförvaltning bidrar till att hålla ned kostnadsutvecklingen för drift och underhåll, skriver Lennart Karlsson i vd-ordet.

- Hebas pågående nyproduktion av 85 lägenheter i Annedal, kvartetet Agnes Cecilia, beräknas vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2013/2014 och uthyrningsarbetet har påbörjats.

- Detaljplanen avseende nya bostäder i Gubbängen har överklagats och den planerade byggstarten förskjuts till någon gång under 2014. Hebas projekt i Norra Djurgårdsstaden planeras att starta under fjärde kvartalet 2014. Detaljplanen avseende nya gästforskarbostäder på Karolinska Institutets campus i Solna beräknas vara klar under våren 2014. Sammantaget omfattar Hebas planerade nyproduktion drygt 600 lägenheter.

- Bolagets Rot-plan fortskrider. Den pågående sista etappen (50 lägenheter) av Rot-renoveringen på Olaus Magnus väg vid Gullmarsplan, blir klar för inflyttning i november i år. I augusti påbörjas renoveringen av 18 lägenheter i Västertorp och under hösten påbörjar Heba Rot-renovering av 143 lägenheter på Lidingö.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett tungt maskineri som levererar tillväxt"

Bolag Svenska Nyttobostäder är ett av börsens mest anonyma sexmiljardersbolag. Det unika upplägget gör att åren fram till 2025 i stort sett är utstakade. – Vi är ett tungt maskineri som levererar tillväxt, säger vd Tommy Johansson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY