Image

Förbättrat från Heba

Bolag Ökade hyresintäkter och värdeökningar höjer Hebas Q1-siffror.
Publicerad den 8 Maj 2013

Hyresintäkterna uppgick till 61,6 (57,4) milkoner kronor.

Driftsöverskottet uppgick till 31,5 (28,6) miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 18,6 (16,2) miljoner kronor.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 31,6 (18,6) miljoner kronor och på räntederivat till 8,7 (11,6) miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 45,9 (34,2) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,11 (0,83) kronor per aktie.

Det egna kapitalet var 2 663,0 (2 365,7) miljoner kronor motsvarande en soliditet om
57,4 (56,0) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 2,6 (15,6) miljoner kronor.

Substansvärdet uppgick till 80 (75) kronor per aktie.

- Hebas investeringar i nyproduktion och ROT-renoveringar har tillsammans med hyreshöjningar efter årets hyresförhandlingar bidragit till att bolagets hyror har ökat under första kvartalet 2013 med 7,3 procent till 61,6 miljoner kronor (57,4). Hyresförhandlingarna avseende 2013 resulterade i hyreshöjningar med två procent i genomsnitt, skriver Lennart Karlsson i vd-ordet.

- Den långa och snörika vintern har medfört att kostnaderna för värme under perioden ökade till 11,9 miljoner kronor (10,2) och finansnettot försämrades något till –9,4 miljoner kronor (–8,5).

- Hebas pågående nyproduktion i Annedal, kvarteret Agnes Cecilia, beräknas vara klart för etappvis inflyttning vid årsskiftet 2013/2014 och uthyrningsarbetet har påbörjats. Detaljplanen avseende nya bostäder i Gubbängen har överklagats och den planerade byggstarten förskjuts till någon gång under nästa år. Hebas projekt i Norra Djurgårdsstaden planeras att starta vid årsskiftet 2014/2015.

- Detaljplanen avseende nya gästforskarbostäder på Karolinska Institutets campus i Solna beräknas vara klar under våren 2014. Bolagets ROT-plan fortskrider och vi bedömer att minst två nya ROT-projekt kommer att påbörjas under innevarande år.

- Under vintern har vi arbetat aktivt med att utveckla vår service till våra hyresgäster. Vi har bland annat förstärkt vår organisation till vår centrala felanmälan och till vår ROT-enhet där dialogen med hyresgästerna i samband med ROT-renoveringar är särskilt viktig.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett tungt maskineri som levererar tillväxt"

Bolag Svenska Nyttobostäder är ett av börsens mest anonyma sexmiljardersbolag. Det unika upplägget gör att åren fram till 2025 i stort sett är utstakade. – Vi är ett tungt maskineri som levererar tillväxt, säger vd Tommy Johansson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY