Image
Fredrik Leo, avgående vd för Byggpartner.
Fredrik Leo, avgående vd för Byggpartner. Bild: Byggpartner.

Förbättrade siffror från Byggpartner

Bolag Byggpartner redovisar fortsatt stark orderingång, rekordstor orderstock, ökad omsättning – och marginal.
Publicerad den 18 Maj 2021

Nettoomsättningen uppgick till 490,7 (432,0) Mkr
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,8 (14,5) Mkr
Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,4) procent
Resultatet efter skatt uppgick till 15,3 (11,4) Mkr
Resultatet per aktie uppgick till 1,27 (0,94) kronor
Orderingången uppgick till 709,6 (628,2) Mkr
Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 824,9 (1 871,0) Mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 (-28,7) Mkr
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26,3 (26,4) procent

Avgående vd Fredrik Leo:
– Byggpartners starka orderläge har varit ett återkommande glädjeämne i våra rapporter. Den här kvartalsrapporten är inget undantag. Vi kan åter konstatera att vi har slagit rekord, med en orderstock som uppgår till drygt 2,8 miljarder kronor. Även orderingången i kvartalet är fortsatt stark med 709 Mkr, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år.

– Samtidigt som vi fyller på med nya uppdrag startar vi produktionen i andra. När många projekt ligger i byggfasen ger det effekt på vår omsättning och vi växer i kvartalet med nästan 14 procent varav en organisk tillväxt på knappt 11 procent. Glädjande att notera är tillväxten sker med en stärkt rörelsemarginal och ökad lönsamhet. Vi ser det tydliga resultatet av ett konsekvent arbete med marknadsaktiviteter, val av rätt projekt och förbättrad projektstyrning. Vi fortsätter att sträva mot vårt långsiktiga finansiella mål, en rörelsemarginal om 5 procent.

– För oss är det centralt att fylla orderstocken med projekt som skapar nytta för kund, samhälle, och för oss som bolag. Det är den långsiktigt sunda strategi som bäddar för vår lönsamma tillväxt. Vi ser ett fortsatt stort intresse för hyresrätter, samhällsfastigheter och träbyggnad. Tre av våra starkaste kort. Att vi är tydliga med vår position och vårt erbjudande lockar kunder som vill samarbeta i en rådgivande anda med en effektiv, renodlad byggentreprenör.

– Byggpartner har hög aktivitet i alla våra regioner. Under kvartalet har vi bland annat skrivit kontrakt med Åke Sundvall om ett nytt bostadskvarter i Uppsala, med Magnolia om bostäder i Enköping samt med Micasa om utveckling av ett omsorgsboende i Stockholm. Samtidigt bygger vi bostäder i Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Falun och Stockholm, omsorgsboenden i Gagnef och Gävle, skolor i Eskilstuna och i Gävle. Vi fyller på och arbetar av, vilket skapar fortsatt tillväxt.

– Vår kompetens inom träprojekt börjar bli känd i branschen. Vi får många intressanta förfrågningar om att bygga i trä. Förvärvet av Huskomponenter Linghed AB, som tillverkar byggelement i trä ger ökad konkurrenskraft inom träbyggnad och kompletterar vår starka profil. Under våren har vi bland annat arbetat med optimering av samverkanseffekten mellan Byggpartner, Huskomponenter Linghed AB och våra kunder. Här har vi bara sett början på en mycket intressant utveckling för bolaget. Linghed var Byggpartners första förvärv sedan börsintroduktionen och bidrog positivt till resultatutvecklingen i kvartalet.

– Byggpartners stora partneringprojekt i trä: Hemlingborg i Gävle, Slottet i Falun och Trafikverkets huvudkontor i Borlänge, har rönt stor uppmärksamhet och stärker vår marknadsposition samtidigt som de bidrar till vår hållbarhetsprofil. Under kvartalet har vi även beslutat om ett ambitiöst klimatmål: Byggpartner ska vara ett klimatneutralt företag senast 2030. Det kräver engagemang i hela organisationen och vi är motiverade att visa att ekonomisk och klimatmässig hållbarhet går att förena.

– I och med detta lämnar jag över ledningen av Byggpartner till Sture Nilsson som efterträder mig på vd-posten. Jag finns kvar i bolaget som marknadschef och ser fram emot att i den rollen arbeta vidare med vår sunda tillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Svefa rekryterar från Croisette

Bolag Svefa stärker sitt transaktionsteam.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY