Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Fastpartner överväger D-aktier

Bolag I samband med Q3-rapporten meddelar Fastpartner att bolaget överväger en emission av stamaktier av serie D.
Publicerad den 25 Oktober 2019

En emission av stamaktier av serie D är ett led i bolagets arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade samtidigt som den möjliggör fortsatt tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd.

Niomånaderssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 13,9% och uppgick till 1 232,2 (1 082,2) MSEK.
• Driftnettot ökade med 13,2% och uppgick till 837,3 (739,7) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 68,0 (68,4)%.

• Förvaltningsresultatet ökade med 12,3% och uppgick till 622,1 (554,2) MSEK, per stamaktie 3,44 (3,06) kr.

• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 875 (760) MSEK.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 26 081,8 (22 330,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 167,4 (721,2) MSEK. Periodens realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 423,4 (-0,1) MSEK och hänför sig till största delen av en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK avseende en försäljning som genomfördes under räkenskapsåret 2017.

• Resultat efter skatt uppgick till 1 772,5 (1 284,1) MSEK, per stamaktie 9,64 (6,94) kr.

• Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY