Image
Stefan Dahlbo, vd för Fabege.
Stefan Dahlbo, vd för Fabege. Bild: Fabege

Fabege: Negativ nettouthyrning – flaggar för minskad projektvolym

Bolag Fabege redovisar ett förvaltningsresultat om 397 miljoner kronor (323) för Q3, en ökning med 23 procent. För niomånadersperioden är ökningen 27 procent. Nettouthyrningen är dock negativ, både för Q3 och niomånadersperioden och Stefan Dahlbo flaggar för minskad projektvolym nästa år. Aktien faller med åtta procent i öppningen.
Publicerad den 21 Oktober 2019

Stockholmsbörsen tog inte emot Stefan Dahlbos första rapport som vd väl. 20 minuter efter öppning hade aktien fallit med åtta procent.

Q3-siffrorna:
# Nyuthyrningen uppgick till 35 Mkr (65) och nettouthyrningen uppgick till -5 Mkr (29).
# Överskottsgraden uppgick till 79 procent (77).
# Förvaltningsresultatet uppgick till 397 Mkr (323).
# Fastighetsportföljen visade en orealiserad värdetillväxt om 743 Mkr (847) varav projekt 46 Mkr (332) varav -136 Mkr avsåg nedskrivning av bostadsbyggrätter.
# Realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 Mkr (0).
# Orealiserade värdeförändringar i derivatport-följen uppgick till -215 Mkr (103).
# Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 714 Mkr (1 090).

Niomånaderssiffrorna:
# Hyresintäkterna ökade till 2 132 Mkr (1 864). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 14 procent.
# Driftsöverskottet ökade till 1 605 Mkr (1 389). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent.
# Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
# Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 1 138 Mkr (895).
# Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 895 Mkr (6 213).
# Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -92 Mkr (152). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 18 procent (30).
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 504 Mkr (6 265), motsvarande 10:60 kr per aktie (18:94).

– Vårt förvaltningsresultat, vilket speglar det löpande kassaflödet i verksamheten, ökade med hela 27 procent i jämförelse med samma period föregående år. Jag är också nöjd med att vi kunnat tillvarata möjligheter både till längre kapitalbindning och längre räntebindning, kommenterar Stefan Dahlbo, vd.

Om nettouthyrningen skriver Dahlbo:
– Nettouthyrningen lever inte upp till våra förväntningar. Året fick en tuff start med Skatteverkets uppsägning och vi har inte kommit i mål med projektuthyrningar i den omfattning vi önskat. Nettouthyrningen är dessutom normalt sett svagare i tredje kvartalet. Det innebär också att projektvolymen sannolikt kommer att minska något nästa år. Vi har ett antal bra pågående dialoger som bekräftar vår tro på potentialen i våra stadsutvecklingsprojekt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY