Image
Stefan Dahlbo.
Stefan Dahlbo. Bild: Fabege.

Fabege: Nedskrivningar om brutto 800 Mkr under Q2

Bolag Fabege redovisar nettonedskrivningar om -304 Mkr under Q2 – detta efter nedskrivningar om cirka -800Mkr och uppskrivningar om knappt 500 Mkr. Förvaltningsresultatet för Q2 minskar till 359 Mkr (375).
Publicerad den 6 Juli 2020

Fabeges Q2:

# Covid-19 situationen skapar en stor osäkerhet avseende den fortsatta utvecklingen på marknaden.

# Effekten innebär främst att vissa omförhandlingar skjuts på framtiden och att processen fram till signing tar längre tid.

# Nyuthyrningen uppgick till 28 Mkr (46) och nettouthyrningen uppgick till 5 Mkr (20).

# Hyresintäkterna minskade till 696 Mkr (731) främst beroende på avyttrade fastigheter men också till följd av hyresrabatter om cirka 18 Mkr.

# Överskottsgraden uppgick till 76 procent (76).

# Förvaltningsresultatet uppgick till 359 Mkr (375).

# Fastighetsportföljen visade en orealiserad värdetillväxt om -304 Mkr (1 798) varav projekt 44 Mkr (378).

# Orealiserade värdeförändringar i derivatportföljen uppgick till -49 Mkr (-265).

# Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -15 Mkr (1 642).

Vd Stefan Dahlbo:
– Under kvartalet har vi, med stor respekt för situationen, fokuserat på att finnas där för våra kunder och att underlätta för våra medarbetare att ställa om till distansarbete. Vi har lärt oss väldigt mycket under processen och jag känner mig stolt över allt det arbete som vi tillsammans har uträttat. Inte minst har förvaltningen arbetat intensivt med dialoger med våra hyresgäster för att på olika sätt försöka lindra effekterna av pandemin för företag som drabbats hårt, bland annat genom det statliga stödpaketet.

– Våra stora projekt har, till vår överraskning, rullat på nästan helt utan störningar. Vårt uthyrningsarbete har varit fortsatt intensivt med visningar genomförda med drönare och med digital avtalsskrivning. Vi tecknade bland annat ett avtal i innerstaden med det snabbväxande svenska techbolaget Mentimeter i fastigheten Apotekaren 22 på Tulegatan. Planprocesser och dialog med kommunerna har också fortsatt i högt tempo och vi genomförde förvärvet av Påsen 1 i Hammarby Sjöstad. En fastighet som passar väl in i vårt bestånd och vår fortsatta utveckling av Sjöstan.

– Transaktionsmarkanden för kommersiella fastigheter var, av naturliga skäl, relativt lugn under kvartalet. Även finansieringsmarknaden var under kvartalet avvaktande. Under den första halvan till och med i princip helt inaktiv. Under den andra halvan vaknade den till liv igen och, då intresset för våra obligationer återigen blev stort, var vi tidigt ute med att emittera ett par tvååriga obligationer. Vi har valt att under kvartalet externvärdera drygt 50 procent av vårt fastighetsbestånd. Värderarna har ökat avkastningskraven något och har en mer försiktig syn på hyresnivåerna på Stockholmsmarknaden. Detta ledde till nedskrivningarna om 800 miljoner kronor, vilket till viss del balanserades upp av en positiv värdestegring i projektportföljen och ett par fastigheter där nyuthyrningar skett till nivåer över tidigare estimat, sammantaget ett netto på -304 miljoner kronor.

– Under kvartalet har vi sett fortsatta hyresökningar i omförhandlingar och vi har en positiv nettouthyrning.

– Om jag i början på året hade sagt till våra medarbetare att vi i huvudsak ska ha digitala möten under det andra kvartalet hade många skakat på huvudet och sagt att det inte går, bland annat för att kvaliteten är för dålig. Men det gick! Vi har under lång tid talat om utformningen av framtidens kontor och det ökade värdet av flexibilitet för våra kunder. Detta har aldrig varit mer sant än nu. Vi har lärt oss att arbeta på distans, men också att sakna kollegor och att ha en naturlig mötesplats i vardagen. Det finns många framtidsspaningar om arbetsplatsens roll framöver och vilken påverkan det kommer att ha på vårt erbjudande. Vi tror på kontorets fortsatta betydelse för att skapa starka varumärken, gemenskap och lojalitet bland medarbetare, en plats för möten och kreativitet och dess positiva betydelse för företagens utveckling även om vi förutspår en större utsträckning av distansarbete även efter pandemin. Inte minst kommer vårt resemönster troligen att ändras. Det gäller regionalt, nationellt såväl som internationellt. Vi är övertygade om att vi, tillsammans med våra kunder, kommer att utveckla vårt erbjudande för att möta morgondagens krav på en modern, flexibel och situationsanpassad arbetsplats. Även om Sverige och övriga världen, med olika strategier, försöker återgå till vardagen kommer pandemin att prägla företagen och samhället under lång tid. Jag är glad och tacksam för att Fabege, som vi konstaterat, går igenom denna kris starka. Vi gör det dock med fortsatt stor respekt för situationen, individerna och samhället, samt med ödmjukhet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY