Image
Christian Hermelin.
Christian Hermelin. Bild: Fabege

Fabege: Kraftigt stigande hyresintäkter

Bolag Fabege ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat kraftigt. Men lägre värdeförändringar leder till halverat resultat på sista raden.
Publicerad den 12 April 2019

• Hyresintäkterna ökade till 718 Mkr (614). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 19 procent.
• Driftsöverskottet ökade till 509 Mkr (439). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 19 procent.
• Överskottsgraden uppgick till 71 procent (72).
• Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 366 Mkr (274).
• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 324 Mkr (2 783).
• Nettouthyrning uppgick till -107 Mkr (9) efter att Skatteverket sagt upp sitt avtal i Nöten 4 för avflytt.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 148 Mkr (2 539), motsvarande 3:47 kr per aktie (7:86).

– Året inleddes med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt främst genom projekt och ökade hyresnivåer. Jag ser i dagsläget inga tecken på någon avmattning. Hyresmarknaden i Stockholm präglas fortsatt av låga vakanser och stigande hyror. Den negativa nettouthyrningen under kvartalet var ett resultat av Skatteverkets beslut att flytta till nya lokaler, kommenterar Christian Hermelin, vd.

– Fabege har alla möjligheter att fortsätta sin värdeskapande framgångsrika utveckling. Stockholm står starkt och växer, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Både på norra och på södra sidan. Våra värdeskapande projekt fortsätter att bidra till Fabeges totala resultat. Vi arbetar intensivt med att få klart fler planlagda byggrätter att erbjuda Stockholmsmarknadens kontorskunder.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fabege AB på Branschguiden


Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet såsom Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park, City, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg. Alla våra o...

Läs mer om Fabege AB på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY