Image
Christian Hermelin.
Christian Hermelin. Bild: Fabege

Fabege: Förvaltningsresultat upp 30 procent

Bolag Fortsatt positivt från Fabege: Ökade hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt.
Publicerad den 5 Juli 2019

Halvårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 1 449 Mkr (1 237). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 19 procent.

• Driftsöverskottet ökade till 1 063 Mkr (908). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 20 procent.

• Överskottsgraden uppgick till 73 procent (73).

• Förvaltningsresultatet ökade med 30 procent till 741 Mkr (572).

• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 122 Mkr (5 366).

• Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -87 Mkr (123). I andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 20 Mkr. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 20 procent (29).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 790 Mkr (5 175), motsvarande 8:44 kr per aktie (15:64).

– Den positiva trenden med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt fortsatte under andra kvartalet. Försäljningen av Pelaren 1 vid Globen visade att avkastningskraven fortsatt ned vilket också fick en positiv effekt på värderingen av flera av våra fastigheter, säger Christian Hermelin, vd.

– Marknadsutsikterna har inte förändrats sedan förra kvartalet. Stockholm står starkt och har en långsiktig tillväxtprognos, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Både på norra och på södra sidan. Den ränteförändring vi har sett under senaste kvartalet har ännu inte fått genomslag i våra värderingar och jag förväntar mig vi kommer se en fortsatt press nedåt på avkastningskraven under kommande kvartal, säger Christian Hermelin, vd.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fabege AB på Branschguiden


Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet såsom Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park, City, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg. Alla våra o...

Läs mer om Fabege AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stjärnkrögaren: Så kan restaurangstaden Göteborg blomstra ännu mer

Lokalmarknadsdagen Stjärnkrögaren Stefan Karlsson driver fem restauranger i Göteborg och är väl insatt i stadens växande restaurangliv. Under Lokalmarknadsdagen gav han sin syn på hur staden utvecklats på den kulinariska scenen, vilka koncept som fungerar och hur samarbetet med fastighetsägarna kan utvecklas.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY