Image
Christian Hermelin.
Christian Hermelin. Bild: Fabege

Fabege: Förvaltningsresultat upp 30 procent

Bolag Fortsatt positivt från Fabege: Ökade hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt.
Publicerad den 5 Juli 2019

Halvårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 1 449 Mkr (1 237). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 19 procent.

• Driftsöverskottet ökade till 1 063 Mkr (908). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 20 procent.

• Överskottsgraden uppgick till 73 procent (73).

• Förvaltningsresultatet ökade med 30 procent till 741 Mkr (572).

• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 122 Mkr (5 366).

• Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -87 Mkr (123). I andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 20 Mkr. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 20 procent (29).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 790 Mkr (5 175), motsvarande 8:44 kr per aktie (15:64).

– Den positiva trenden med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt fortsatte under andra kvartalet. Försäljningen av Pelaren 1 vid Globen visade att avkastningskraven fortsatt ned vilket också fick en positiv effekt på värderingen av flera av våra fastigheter, säger Christian Hermelin, vd.

– Marknadsutsikterna har inte förändrats sedan förra kvartalet. Stockholm står starkt och har en långsiktig tillväxtprognos, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Både på norra och på södra sidan. Den ränteförändring vi har sett under senaste kvartalet har ännu inte fått genomslag i våra värderingar och jag förväntar mig vi kommer se en fortsatt press nedåt på avkastningskraven under kommande kvartal, säger Christian Hermelin, vd.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här är marknadsläget för bostadsbyggande

Bolag Peab har fått uppdraget att bygga 288 hyreslägenheter i projektet Hökälla Säteri i Lillhagen på Hisingen i Göteborg. Beställare är Tornet Bostadsproduktion och kontraktssumman uppgår till 402 miljoner kronor. Liselott Bergkvist, regionchef på Peab i Göteborg, beskriver de stora skillnader som nu finns mellan olika delar av marknaden, vilka delar som går bra och vilka som går sämre.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY