Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB.

Entra: SBB bjuder över Castellum

Bolag SBB meddelade dagen före julafton sin avsikt att lägga ett förnyat bud på Entra. Budet ligger på 190 norska kronor per aktie, fem kronor över Castellums bud. Budet ska bestå av 65 procent kontant betalning och 35 procent aktier i SBB.
Publicerad den 23 December 2020

Det förbättrade erbjudandepriset (i relation till SBB:s tidigare erbjudande) reflekterar det framgångsrika slutförandet av SBB:s due diligence-granskning av Entra, vilken har resulterat i en ökad tillförlitlighet avseende värdet på Entras tillgångar, skriver SBB.

65 procent av vederlaget i erbjudandet (123,50 NOK per aktie) kommer att levereras kontant och 35 procent (66,50 NOK per aktie) kommer att levereras i SBB B-aktier denominerat som ett fast värde per aktie i Entra.

SBB kommer, under vissa villkor, att verka för en notering av dess B-aktier på Oslobörsen under 2021.

SBB har framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi.

SBB kommer att erbjuda en "mix and match"-facilitet under vilken varje aktieägare i Entra, med förbehåll för vissa begränsningar, kan välja att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt eller så mycket aktievederlag som möjligt för inlämnade aktier i Entra.

Med det förbättrade erbjudandet förväntar sig SBB att transaktionen kommer vara positivt bidragande till dess kassaflöde från verksamheten per aktie under det första helåret efter fullföljande, med de tidigare offentliggjorda synergierna om cirka 260 miljoner kronor före skatt per år, varav majoriteten utgörs av finansieringssynergier.

SBB förblir fokuserat på att upprätthålla en robust balansräkning och anser att det sammanslagna bolaget skulle vara väl positionerad för att uppnå målet om ett kreditbetyg BBB+ på medellång sikt.

SBB:s vd, Ilija Batljan:
– Vi är av uppfattningen att vi erbjuder det optimala strategiska valet för Entras intressenter och en attraktiv värdering samt tillförlitligt värde för Entras aktieägare.

– Givet både Entras och SBB:s verksamheter och finansiella profiler anser vi fortsatt att en sammanslagning av de två bolagen vore fördelaktigt för samtliga intressenter. Tillsammans skulle vi bli starkare och även bättre positionerade att erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga möjligheter för våra hyresgäster och våra anställda kommer kunna hitta intressanta jobbmöjligheter i en större och mer diversifierad koncern. Vi skulle bli väldigt glada över en sammanslagning med Entra och vi är övertygade om att det sammanslagna bolaget skulle ha en mycket spännande framtid.

– Det förbättrade erbjudandet utgör ett väldigt attraktivt värdeförslag för Entra, motsvarande en betydande premie jämfört med Entras aktiekurs över olika tidsperioder och fullt värde jämfört med det väsentligt höjda NAV som styrelsen i Entra offentliggjorde tidigare denna månad. Vidare erbjuder transaktionsstrukturen ett tillförlitligt värde till Entras aktieägare.

– För att underlätta för norska investerare att bli aktieägare i SBB och ytterligare stödja Norge som en kärnmarknad för SBB, avser vi att verka för en dubbelnotering av våra B-aktier på Oslobörsen under 2021.

SBB kommer att lämna in en uppdaterad erbjudandehandling avseende det förbättrade erbjudandet till Oslobörsen så snart som möjligt. För närvarande förväntas det förbättrade erbjudandet kunna påbörjas i början av januari 2021.

Fullföljandet av det förbättrade erbjudandet är fortsatt föremål för andra sedvanliga villkor, inklusive, men inte begränsat till, att minst 90 procent accepterar det förbättrade erbjudandet.

Castellum äger i nuläget åtta procent och Balder 15 procent av aktierna i Entra, vars aktie stängde på 195,50 på buddagen, alltså nästan tre procent över SBB:s bud.

Entra kommenterar:
"Styrelsen kommer tillsammans med rådgivare att grundligt utvärdera budet. Styrelsen kommer att komma med ytterligare uttalanden när så är lämpligt".

Precis som tidigare under budstriden avråder styrelsen bolagets aktieägare att agera i detta läge.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY