Image
Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.
Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine. Bild: Eastnine

Eastnine växer snabbt

Bolag Eastnines snabba tillväxt gör att förvaltningsresultatet för niomånadersperioden ökar med hela 81 procent, till 3 790 TEUR.
Publicerad den 8 November 2019

• Hyresintäkterna ökade med 39 procent till 9 187 TEUR (6 614) på grund av större fastighetsbestånd. För identiskt bestånd minskade hyresintäkterna med 12 procent på grund av lägre genomsnittlig uthyrningsgrad under perioden.
• Driftnettot ökade med 47 procent till 8 196 TEUR (5 569).
• Förvaltningsresultatet ökade med 81 procent till 3 790 TEUR (2 095).
• Orealiserade värdeförändringar uppgick till 11 587 TEUR (1 201), varav 6 294 TEUR (4 620) hänförs till direktägda fastigheter, -1 707 TEUR (-164) till räntederivat och 7 000 TEUR (-3 256) till investeringar.
• Realiserade värdeförändringar och utdelningar från investeringar uppgick till 1 638 TEUR (2 474).
• Periodens resultat uppgick till 15 691 TEUR (4 716), motsvarande 0,74 EUR (0,21) per aktie.
• Soliditeten per den sista september uppgick till 71 procent (76) och belåningsgraden till 42 procent (43). Uthyrningsgraden ökade med 1,4 procentenheter till 90,2 procent (88,8).

Vd Kestutis Sasnauskas:
– Eastnines fastighetsportfölj växer i snabb takt. De nya fastigheterna Valdemara och S7-2 i Vilnius CBD gör att vi ökar vår närvaro och vårt utbud på två av våra marknader. Tillsammans med förvärvet av S7-1 i Vilnius i februari innebär det att fastighetsportföljen ökat i värde med cirka 70 procent hittills i år. Runt årsskiftet tillträder vi S7-3 i Vilnius med ytterligare cirka 14 500 kvm.

– Nyuthyrningen har varit stark under kvartalet och uthyrningsgraden ökade med 2,5 procentenheter till 90,2 procent jämfört med sista juni. En majoritet av de nya hyresgästerna kommer att flytta in under det sista kvartalet 2019 och första kvartalet 2020. Nytecknade, men ännu inte inflyttade avtal, gör att vi räknar med att uthyrningsgraden stiger ytterligare under årets sista kvartal. Även hyresnivåerna utvecklas positivt. Genomsnittlig hyresnivå uppgår till 14,7 EUR per kvm i slutet av september jämfört med 14,5 EUR per kvm vid årsskiftet. Nyuthyrningar under kvartalet har skett till ett genomsnitt om 15,3 EUR per kvm.

– Affärsklimatetet är bra i samtliga tre baltiska huvudstäder. Efterfrågan på hållbara lokaler i premiumlägen ökar på bekostnad av lokaler i sämre lägen. Det finns flera intressanta förvärvsobjekt inom vår nisch med förstklassiga kontor i centrala affärsdistrikt. Sammantaget ser vi fram mot en bra avslutning på 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kraftsamling i strategiskt område – över 1 000 bostäder i pipen

Bygg/Arkitektur Kommunen och flera byggherrar gör gemensam sak för att förtäta på Hisingen i Göteborg. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY